ಪುಟ್ಟ ಪುಟಗಳು

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಪಾಶ್ವ೯ನಾಥ ಉಪಾಧ್ಯಾಯೆ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 2. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನ ‎[೧೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 3. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ‎[೧೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 4. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ‎[೧೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 5. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಸುವರ್ಣ ಅನುಪಾತ (ಚಿನ್ನದ ಅನುಪಾತ) ‎[೧೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 6. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಚೂಡಿ ಪೂಜೆ. ‎[೧೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 7. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಡಾ. ಮಾಯಾರಾವ್ ‎[೩೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 8. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಮೊಹಾವಿ ‎[೫೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 9. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಶ್ರೀ ಕೆ. ಚಂದ್ರನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ‎[೬೬ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 10. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎Https;//kn.wikipedia.org/wiki/Special:MyPage/WEP 2019-20 ‎[೭೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 11. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಶೋರಾಪುರ ‎[೮೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 12. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿ ‎[೧೦೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 13. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಜೇವರ್ಗಿ ‎[೧೦೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 14. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಸಂಸರ-ಚೋಮನ ದುಡಿ ‎[೧೧೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 15. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ‎[೧೧೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 16. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎೧೯೦೩ ‎[೧೨೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 17. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎೧೯೩೧ ‎[೧೨೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 18. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಮಿರ್ಜಿ ಅಣ್ಣಾರಾಯರು ‎[೧೩೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 19. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಕುಂದನಹಳ್ಳಿ ‎[೧೩೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 20. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ೨೦೧೯ ‎[೧೩೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 21. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ರಾಜರಥ ‎[೧೩೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 22. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎೧೯೦೨ ‎[೧೪೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 23. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷ ‎[೧೪೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 24. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಅವಲಹಳ್ಳಿ ಶಿಲಾಶಾಸನ ‎[೧೪೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 25. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಬಹಿ ‎[೧೪೬ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 26. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಸಳ ‎[೧೫೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 27. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಟೆಂಪ್ಲೆಟು:Location map ‎[೧೫೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 28. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಪಹ್ಲಾವ್ ‎[೧೫೬ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 29. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಕೊಡಂಚ ‎[೧೫೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 30. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚಾಂದಕವಟೆ ‎[೧೫೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 31. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎೧೯೧೮ ‎[೧೫೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 32. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಹಲಸಂಗಿ ಮಧುರ ಚೆನ್ನ ‎[೧೫೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 33. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎೧೯೨೪ ‎[೧೬೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 34. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಬನಿಯ ‎[೧೬೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 35. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಅಭಿವೃಧ್ದಿಯ ಅಂಧಯುಗ ‎[೧೬೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 36. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಕೊಪೆನ್‌ಹೇಗನ್ ಋತುಸಂಹಾರ ‎[೧೬೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 37. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎೧೯೧೩ ‎[೧೬೬ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 38. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಪ್ರಧಾನ ದಿಕ್ಕುಗಳು ‎[೧೬೬ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 39. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎೧೯೯೭ ‎[೧೬೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 40. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎೧೯೦೯ ‎[೧೬೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 41. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಕುಮಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ‎[೧೭೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 42. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಮಹುರಿ ‎[೧೭೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 43. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ನ್ಯೂ ಬಾಲಿಕೆಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮುಧೋಳ ‎[೧೭೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 44. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಅದಮಾರು ‎[೧೭೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 45. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎೧೯೦೧ ‎[೧೭೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 46. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಆಗಸ್ಟ್ ೭ ‎[೧೭೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 47. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ‎[೧೮೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 48. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ‎[೧೮೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 49. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಎಂಡ್ರಿವ್ ಎಸ್ ಟೆನೆಂನ್ಬೊಂ ‎[೧೮೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 50. (ಇತಿಹಾಸ (history)) ‎ಭಾರತೀಯ ಶಾಸನಗಳು ‎[೧೮೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು]

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:ShortPages" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ