ಜಲ ವಿಜ್ಞಾನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಜಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜಲದ ಬಗೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನ.