ಜಲ ವಿಜ್ಞಾನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಜಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜಲದ ಬಗೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನ.