ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶಕರ್ಣ ಅಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ಣ ಅಂದರೆ ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊಳಗಿದಂತೆ ಕೇಳಿಸುವ ಭಾಷೆ