ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಮೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Boeing 307 in Elliott Bay.jpg


ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಮೆ ವಿಮಾನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾದ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಸಾರಿಗೆ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ವಿಮೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಮಾನಯಾನ ಪರಿಭಾಷೆ, ಹಾಗೂ ಪರಿಭಾಷೆ, ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಧಿಗಳು ಅಳವಡಿಸಲು ಒಲವು. ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಮೆ ಮೊದಲ 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಕಂಪನಿ ಆ ಮೊದಲ ನೀತಿಗಳನ್ನು, ಗಾಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನದ ನಂತರ 1912 ರಲ್ಲಿ ಭರಾಟೆ, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಷ್ಟ ವಿಮಾನಯಾನ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಉಂಟಾಗುವ ಬರೆಯುವ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ೧೯೧೧ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ. ಮೊದಲ ವಿಮಾನಯಾನ ನೀತಿಗಳು ನೌಕಾ ವಿಮೆ, ವಿಮೆ ಸಮುದಾಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ತಜ್ಞ ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಮೆಗಾರರು 1924 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. [೧] ಲಂಡನ್ ವಿಮಾ ಮಾರುಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಮೆ ಏಕೈಕ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಮಾ ಮಾರುಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ದೇಶದೊಳಗಿದ ವಿಮಾನಯಾನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಯುಯಾನ ಪ್ಲೀಟನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗಾಮಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ೩,೬೨,೦೦೦ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನ (ವಾಯುಯಾನ), ಹಾಗೂ ೧,೯೯,೦೦೦ ಅಥವಾ ೫೫% ರಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಿಮಾನಗಳು ಮುನೈಟಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಲಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ವಿಮೆ ಒಕ್ಕೂಟವು ೧೯೩೩ ಒಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಎಂಟು ಯುರೋಪಿಯನಾ ವಾಯುಯಾನ ವಿಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಮೆಯ ದುರಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ವಾಯುಮಾನ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಘಟೆನಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ವಿಮೆಗಾರರಿಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರನಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ನಷ್ಟವಾಗಿದ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನ ಕವರ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯುನಿರ್ವಹಿಸಲು ಫ್ಲೀಟ್ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ.

ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಮೆಯನ್ನು ಐದು ವಿಧಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಮೆಯ ಐದು ವಿಧಗಳು:-

೧. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೋಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿಮೆ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿಮೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ೧,೦೦,೦೦೦ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ೫,೦೦,೦೦೦ ಡಾಲರಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಮೆಯು ವಿಮಾನದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಿಗದಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಮೆಯಾಗಿರುವ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇದು ನಿಗದಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

೨. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಹೊಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿಮೆ: ಈ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿಮಯು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಮಾನವತಿಯಿಂದ ಕಡ್ದಾಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮೆಯು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಥಾವ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

೩. ಸೇರಿ ಏಕೈಕ ಮಿತಿ: ಈ ವಿಮೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಮೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

೪. ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಪಾಯ ಹಲ್ ವಿಮೆ (ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ): ಈ ವಿಮೆಯು, ವಿಮಾನವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ರಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಮೆಯು ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದಾಗ, ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಆದರೆ, ವಿಮಾನಖಾನೆ ಪತನಗೊಂಡಾಗ, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಪಾಯ ಹಲ್ ವಿಮೆ (ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ): ಈ ವಿಮೆಯು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವು ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಮೆಯು ಲ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟೇಕ್ ಆಘ್ ಆಗುವಾಗ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಮಾನ ಮಾಲಿಕರ ಮತ್ತು ಕಂಪೆನಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿವಾದಗಳು ನಡೆದ ಕಾರಣ, ಈ ವಿಮೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

೫. ವಿಮಾನಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿಮೆ: ಈ ವಿಮೆಯು ವಿಮಾನದ ನೆಲದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ನಿಲುಗಡೆ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಗಳು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ ರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿಮಾನಯಾನ ದಿವಾಳಿತನವನ್ನು ರದ್ದತಿಗೆ, ವಿಮಾನ ವಿಳಂಬ, ಪ್ರವಾಸ ರದ್ದತಿಗೆ, ಮತ್ತು ಕಳೆದುಹೋದ ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿ ಸಾಮಾನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ತಲೆನೋವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು.

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಟ್ರಿಪ್ ರಕ್ಷಣೆ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ನೆರವು ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ಕಾರ್ನರ್ಸ್, ಅಸಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು 24/7 ಸಹಾಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿಬರುವುದು & ಹೋಗಿಬರುವುದು ಚಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಗಿಬರುವುದು ಆರ್ಥಿಕತೆ & ಹೋಗಿಬರುವುದು ಎಲೈಟ್: ಏಳು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸ ರದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಮೆಯ ಹಿನ್ನಲೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಮಾ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಈ ತತ್ವ, ಅನೇಕ ಕಂತುಗಳ ಪಾವತಿ ಕೆಲವು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಮಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೇಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಸ್ - ಈ ಎರಡೂ ವಿಮೆದಾರರ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹಾಗೂ ಅತಿ ಕಿರಿದದ ಇನ್ನಿತರ ವಿಮಾಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಈಎಟಿಎ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ೨೩೦ ವಿಮಾನಯಾನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿಮಾನಯಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮಾನ್ಯತೆ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವಿಮೆಗಾರನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಏಲೈನನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವಾದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾದಾರರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶೇಕಡಾವಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಹ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡದಿರಬೇಕು. ವಿಮಾನಯನ ವಿಮಾದಾರರು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವಿಮೆಗಳುನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ (ವಿಮಾನಯಾನ, ತಯಾರಕಹ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಡಾಣಗಳು, ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು, ಅಡುಗೆಯವರು, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ), ನಷ್ಟ, ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿಮೆಗಾರರು ವಿವೇಕದಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮರುವಿಮೆದಾರರು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವೇತನ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಭಾಗವಾಗಿ ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಮೆಯು ಯುದ್ದದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಮೂಲಕ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಈ ವಿಮೆಯ ಮ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಅಪಾಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ:- ೧. ಹಲ್:- ವಿಮಾನದ ಹಾನಿ. ೨. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್:- ಸಾವು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ೩. ತೃತೀಯ:- ಸಾವು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಗಾಯದ ಹೂಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ. ಯುದ್ಧದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ - ಯುದ್ಧ, ಹೈಜಾಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪಾಯಗಳು ಇತರ ಅಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯಗಳು - ಹಲ್ ವಿಮಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯುದ್ಧದ ಅಪಾಯದ ವಿಮೆ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ - ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು AVN52 ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯುದ್ಧದ ಅಪಾಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಏಳು ದಿನದ ಸೂಚನೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ವಿವಿಗಾರರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಬದಲಾವಣೆ ಸಹ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ೧೯೯೮ ರಿಂದ ೨೦೦೦ ರವರೆಗೆ, ಕವಚ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು ಕೇವಲ ವಿಮಾನಯಾನದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಮೇರಿಕಾದ ೨.೭೫ ಡಾಲರನ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಮೀರಿವೆ. ಲಾಭದಾಯವಲ್ಲದ ವಿಮಾನಯಾನದ ವಿಮೆ ಕಂಪೆನಿಗಳು, ಅದರ ಸಾಮಧ್ಯವು ೧೧ ಸೆಪ್ಟ್ಂಬರ್ ೨೦೦೧ ನಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಅದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಏರತೊಡಗಿತು. ೨೦೦೧ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾದ ೧೩,೦೬೯ಮೀ ಡಾಲರಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿತು. Plane crash into Hudson River muchcropped.jpg

ಮುಂದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಮೇರಿಕಾದ ಡಾಲರ್ ೧೫೦ಮೀ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ೧ ಬಿಎನ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಗೆ ೧೫೯ಮೀ ಡಾಲರ್ ನಿಂದ ಡಾಲರ್ ೫೦ಮಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಎರಡು ಪದರಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೂಲ ಹಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಕೆಲವು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮೆಗಾರರು ಮೂಲಕ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಪದರ ಮೊದಲು ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಸೇವಾದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪದರಗಳನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾದ ಡಾಲರ್ ೧.೨೫ ಶುಲ್ಕದ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಸಿತು. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಮೇಕಾದ ಡಾಲರ್ ೧.೮೫, ರಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ೧೧ ಸೆಪ್ಟ್ಂಬರ್ ರಂದ ನಡೆದ ದುರಂತವು ವಿಮಾನಯಾನದ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಬಹುವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಮಾನಯಾನವು ನೇರವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ಅಮೇರಿಕಾದ $ 1.85 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಾರ್ಜ್ , ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬೀಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಮೆದಾರರ ಆಫ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೆಗೋಶಬಲ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ಅಮೇರಿಕಾದ ಡಾಲರ್೦.೭೦ ರಷ್ಹ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ, ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಸೇವಾದಾರರು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಭದ್ರತಾ ಸ್ರ್ಕೀನರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಡಾಲರ್ ೧ಬಿಎನ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಒಟ್ಟು ಮಿತಿಯನ್ನು ಕವರ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೨ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದು:- ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೧೧ರಂದು ನಡೆದ ದುರಂತ ಕಾರಣ, ಅಭೂತಪೂರ್ವದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿತು. ಹಾಗೂ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಿಐ ಮತ್ತು ಪಿಡಿ ಯುದ್ಧ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮೆಯು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಯುದ್ಧದ ಅಪಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕವಚದ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಭಾದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾದ ಡಾಲರ್ ೫೦ಮೀ ರಿಂದ ಡಾಲರ್ ೧ಬಿಎನ್ ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವರ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಿತಿಯನ್ನು ಡಾಲರ್ ೨ಬಿಎನ್ ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಭಾದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಡಾಲರ್ ೧.೫ಬಿಎನ್ ರಿಂದ ಡಾಲರ್ ೨ಬಿಎನ್ ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯುದ್ಧದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾಲಿಕ ಪೂರೈಕೆಯಾರರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಯುದ್ಧದ ಅಪಾಯಗಳು ಕವಚ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಭಾದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎ೩೮೦ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ವಾಹಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಡಾಲರ್ ೨.೨೫ ಬಿಲಿಯನ್ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಯಾಗಿದೆ. ಬರಹ ಮತ್ತು ವಿಧಿಗಳ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಭಾದ್ಯತೆಗಳು ಇರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಬಿವಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪಿಡಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಯುಯಾನ ಅಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮುಖ್ಯ 'ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳು' ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಏರ್ಲೈನ್ಸ್, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾದಾರರಿಗೆ, ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತೀ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಪ ಮಿತಿಯನ್ನು ತೃತೀಯ ಯುದ್ಧದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಉಪ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಡಾಲರ್ ೧೫೦ಮೀ ಅಥಾವಾ ಡಾಲರ್ ೨೫೦ಮೀ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತೃತೀಯ ಯುದ್ಧದ ಮಹತ್ವದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕವರ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ಟಾರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಬಿದ್ದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ೯/೧೧ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಹೆಚ್ಚು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಇದು ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಮಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಯುದ್ಧದ ನಿಖರ ವಿವರಗಳು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ವಿಮೆಗಾರರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಮೆಯ ಅಪಾಯಗಳು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. [೨]

ಸಾರಾಂಶ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೆಲದ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಚಾಲಕರು, ವಿಮಾನಯಾನದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರಕು ಕಂಪೆನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ೧೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಪೆನಿಯು ೬೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೆಟ್ ಯುಗದ ಆರಂಭದ ಮೂಲಕ, ಇಂದಿನವರೆಗೂ, ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿರ್ವಹಣಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ೫೮ ಮಿಲಿಯನ್ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ೨.೪ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿಮಾನಯಾನದ ಸೆಕ್ಟರ್ ೧ ರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ೪ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಮರ್ಶನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ೨೦೫೦ ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ೧೬ ಬಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು. ಏಳು ಬಿಲಿಯನ್ ರಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ೨ ನ ೩೮೪% ನಷ್ಟು ೩.೩ ಬಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ೨೦೧೪೩ ನಷ್ಟು ಹಾರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ ೧೯೬೦ ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ೧೦೬ ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಾಂತ ಹಾರಿಸಿದರು. ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ, ೫೦ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ನಷ್ಟು ಸರಕುಗಳು ಸುಮಾರು ೫೦,೦೦೦ ಮಾರ್ಗಗಳು ೪ ರ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ೨೦೫೦ ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಇದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ೪೦೦ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ೫ ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನವನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ೨೦೧೪ ರ ದುರಂತ ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಡೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ೧೦ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದುರಂತದ ವಿಮೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಿಮಾನವು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರ್ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಗ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನಯಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶಕೆಯು ಕಳೆದ ನಂತರ ದೃಢವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ, ಆದರೂ, ಈ ವರ್ಷ ೨೦೧೨ ರ ನಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ೧೯೫೨ ರಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಯುಗದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹಾರಾಡುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ವರ್ಷಸ್ಥಾನ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೂ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದುರಂತದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಹಿಂದಿನ ೬೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುಷ್ಥಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಇಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ೧೦೦ ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೂ, ಪ್ರತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜೆಟ್ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಶಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ೧೦೦ ದಶಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪೈಕಿ, ೧೩೩ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ವಿಮಾನಯಾನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ೧೯೫೦ ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ೧೯೫೯ ರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಡೆದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ೨೫,೦೦೦ ನಿರ್ಗಮನ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು, ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಥವಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಿಂದ ಆಗುವ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೯ ಮಿಲಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ. ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಆಗುವ ಸಾವು ೧೦.೫ ಮಿಲಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಂತೂ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೈಸಿಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗುವ ಸಾವು ೩,೪೦,೦೦೦ ಅಥಾವಾ ನೂರರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿದೆ.


ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

[೧] [೨]