ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ/ಡಿಸೆಂಬರ್ ೭

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೭:

ಗೆಲಿಲಿಯೊ ಗಗನನೌಕೆ

ಜನನಗಳು: ನೊಆಮ್ ಚೊಮ್ಸ್ಕಿ; ಮರಣಗಳು: ಸಿಸೆರೊ