ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ/ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೧

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೧:

ಬೋರಿಸ್ ಯೆಲ್ತ್ಸಿನ್

ಜನನಗಳು: ಬೆನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಲೆ, ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್; ಮರಣಗಳು: ಕಾಮೊಡಸ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್.