ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ/ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೨

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೨: ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ.

ಮಾರ್ಕೋನಿ

ಜನನಗಳು: ರಜನೀಕಾಂತ್; ಮರಣಗಳು: ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಲೊಮಾನ್