ಲುಸಿಂಡ ರಾಯ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. ಜನನ: ೧೯, ೧೯೫೫
  2. ಸ್ಧಳ :ಬ್ಯಾಟರ್ಸೀ, ದಕ್ಷಿನಣ ಲಂಡನ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್.
  3. ತಂದೆ :ನಂಬಾ ರಾಯ್.
  4. ತಾಯಿ : ಯುವನ್ ರಾಯ್
  5. ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಧಾರಿತ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾದಂಬರಿಗಾರರು.
  6. ರಾಯ್ ಅವರು ವರ್ಜೀನಿಯ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸಹಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರೆ.
  7. ಲೂಸಿಂಡ ಎಂದರೆ ಬೆಳಕು, ಅದೇ ಸಮಾನಿಗೆ ರಾಯ್ ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನವಾಗಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದರು


ಲುಸಿಂಡ ರಾಯ್, ಜಮೈಕನ್ ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದ ನಂಬಾ ರಾಯ್ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಟ ಯುವನ್ ರಾಯ್ಗೆ ೧೯,೧೯೫೫ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಸೀ(ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸೌತ್ ಲೊಂಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ) ,ದಕ್ಷಿಣ ಲಂಡನ್ನಲಿ ಜನಿಸಿದರು.ನಂಬ ರಾಯ್ ಒಂದು ಬರಹಗಾರನಾಗಿದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಬೆಳಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದ ಹಾಗು ಅವನ ಮಗಳಾದ ರಾಯ್ ಕವಿದ ರಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದರು. ತಾನು ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಲುಸಿಂಡ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೆ ಕವಯಿತ್ರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದಳು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೆಲೆದರಿಂದ ಲುಸಿಂಡಗೆ ಕವಿತೆ ರಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಹೊಂದಿದರು.ರಾಯ್ ಓದಿದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕವಿತೆ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಯ್ಗಿದ ತೀವ್ರವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚುಹೊದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರಿಂದ ಮೊದಲು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್(ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲಂಡನ್,ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ನ ಫೆಡರಲ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಯಾಗಿದೆ). ಲೂಸಿಂಡ ರಾಯ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯೂನಿವೆರ್ಸಿಟಿನ ಒಂದು ಮುಕ್ಯವಾದ ಅಲುಮಿನೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಅರ್ಕಾನ್ಸಾಸ್ ( ಅರ್ಕಾನ್ಸಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು 1871 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಬೆಟ್ಟದ ತೋಟದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಪರ್ವತಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿತು, ಇದು "ದಿ ಹಿಲ್" ಎಂಬ ಉಪನಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವಳ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ಸೃಜನಕ ಬರವಣಿಕೆನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಇತು. ಲ್ಯೂಸಿನ್ಡಾ ರಾಯ್ ಜಗತ್ತಿನಲಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಖ್ಯಾತ ಕವಿತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಬರು.

ಕವನ ಕಾಲ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವರ್ಜಿನಿಯ ಟೆಕ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ

೧೯೮೮ ರಲ್ಲಿ, ಆಕೆಯ ಮೊದಲ ಕವಿತೆಯ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ವೈಲಿಂಗ್ ದಿ ಡೆಡ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು, ರಾಯ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಕವನ ಸಂಗ್ರಹವಾದ "ದಿ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್" ವನ್ನು ಕವಯಿತ್ರಿ ಲ್ಯೂಸಿಲ್ಲೆ ಕ್ಲಿಫ್ಟನ್ ಅವರು ಎಂಟನೇ ಪರ್ವತ ಕವನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು.ರಾಯ್ ಅವರು ಎರಡು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ,ಲುಸಿನ್ಡಾ ರಾಯ್ ಅವರು ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಟೆಕ್ನಲ್ಲಿ(ವರ್ಜೀನಿಯಾದ ಮೂರನೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು, ವರ್ಜಿನಿಯಾ ಟೆಕ್ ಸುಮಾರು 30,600 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 225 ಸ್ನಾತಕಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಜೀನಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ $ 513 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ) ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ನಾ ಅಲುಮ್ನಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪದವಿ ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತಿದ್ದರು.೨೦೦೫ರ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ವರ್ಜಿನಿಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ರಾಯ್. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಯ್ ೨೦೦೦ ರಲ್ಲಿ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ೨೦೦೯ರಲ್ಲಿ "ನ್ಯೂಸ್ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್" ಆಗಿ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅವರು ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಟೆಕ್ನ ಸೃಜನಶೀಲ ಬರಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ೨೦೦೨-೨೦೦೬ರವರೆಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಚೇರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.ಇವರು ಬರೆದಿರುವ ಕಾದಂಬರಿಗಲಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಲಗಳು ಜನರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.ಇವರಿಕೆ ತಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರಿಯುವಕ ತಮ ಬಾಳಿಯವನ್ನು ನನಪಾಗುದದೆ ಇದರಿಂದಲೆ ಅವರು ತಮ ಕಾದಂಬರಿಕಲ್ಲಲಿ ವಿಷಯವಾದ ನವ ರಸಗಲ್ಲನು ತುಂಬಿದಾರೆ.ತಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಕೆ ಇವರು ಜನರಿಂದ ಮತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಬಹಳ ಗವ್ರವಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಉದಾ:ಲೇಡಿ ಮೋಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ "ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಕಾದಂಬರಿ ... ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಓದುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಮೋಸೆಸ್ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ." - ಸ್ಯಾನ್ ಡೀಗೊ ಯೂನಿಯನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ "ಲುಸಿಂಡಾ ರಾಯ್ ಅವರ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಕಥೆ ... ಜನಾಂಗೀಯ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಮನವೊಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಅದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾನವ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ." -ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜನರು.

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎಪೋಕ್ (ಸಂಪುಟ ೩೮, # ೨) ಲೂಸಿಂಡಾ ರಾಯ್ ಅವರ ಭವ್ಯವಾದ "ನೀಡ್ವರ್ಕ್" ಯನ್ನು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಬಾರ್ಕ್ಸ್ಟರ್ ಹಾಥ್ವೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಪುಟದ ಕವಿತೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಹಿಳಾ ಜೀವನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಂದಗೊಳಿಸಿದ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಕರೆತರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು- ಬೆಲೊಯಿಟ್ ಕವನ ಜರ್ನಲ್.

ನೋ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಮೆನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ,ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀಡಿದ ಅಂತ್ಯವು ಕಡಿಮೆ ಭಯಭೀತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದುರಂತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದುರಂತಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ರಾಯ್ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.-ಕಿರ್ಕಸ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

[೧] [೨] [೩]

  1. http://liberalarts.vt.edu/faculty-directory/english-faculty/lucinda-roy.html
  2. http://lucindaroy.com/
  3. https://superstitionreview.asu.edu/issue8/poetry/lucindaroy