ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿ(ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಶನ್)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿ(ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಶನ್)'

ಭಾರತದ ಎಫ್ಎಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಚಾನಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿ. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಎಫ್. ಎಮ್. ರೇಡಿಯೋ - ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ.


ಖಾಸಗಿ ಎಫ್ಎಮ್ ಚಾನೆಲ್ಲು

# ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಶನ್ ಕಂಪನಾಂಕ (ಎಫ್ಎಮ್) ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಸಾರಣ ಸಮಯ ಸಂಗೀತ ಅಂತರ್ಜಾಲ
ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿ ೯೧.೧ ಖಾಸಗಿ ಮ್ಯುಜಿಕ್ ಬ್ರಾಡಕಾಸ್ಟ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾವೆಟ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಗಸ್ಟ ೨೪ ೨೦೦೯ - ೨೪ ಗಂ ಕನ್ನಡ , ಹಿಂದಿ , ಆಂಗ್ಲ www.planetradiocity.com