ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಭಾರತದ ಎಫ್ಎಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಚಾನಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿ.

ಖಾಸಗಿ ಎಫ್ಎಮ್ ಚಾನೆಲ್ಲು

# ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಶನ್ ಕಂಪನಾಂಕ (ಎಫ್ಎಮ್) ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಸಾರಣ ಸಮಯ ಸಂಗೀತ ಅಂತರ್ಜಾಲ
ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿ ೯೮.೩ ಖಾಸಗಿ ಎಂಟರ್ ಟೆನ್ ಮೆಂಟ ನೆಟ್ ವರ್ಕ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮೆಟೆಡ್ ಅಗಸ್ಟ ೧ ೨೦೦೬ - ೨೪ ಗಂ ಕನ್ನಡ , ಹಿಂದಿ www.radiomirchi.com