ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಫ್ಎಮ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಭಾರತದ ಎಫ್ಎಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಚಾನಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಫ್ಎಮ್.


ಖಾಸಗಿ ಎಫ್ಎಮ್ ಚಾನೆಲ್ಲು

ರೇಡಿಯೋ ಹೆಸರು "ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟೀವ್" ತರಂಗ ೯೦.೪.ಎಪ್ಎಮ್
# ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಶನ್ ಕಂಪನಾಂಕ (ಎಫ್ಎಮ್) ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಸಾರಣ ಸಮಯ ಸಂಗೀತ ಅಂತರ್ಜಾಲ
೧೨ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ೯೦.೪ ಖಾಸಗಿ ಜೈನ್ ಗ್ರುಪ್ ಸಮೂಹ ಜೂನ ೨೫ ೨೨೦೭ - - - www.jgi.ac.in