ಮೂರ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮೂರ್ತಿ (ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹ, ಪ್ರತಿಮೆ) ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಆತ್ಮವನ್ನು (ಮೂರ್ತ) ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಾಕಾರರೂಪ ಅರ್ಥದ ಮೂರ್ತಿಯು ದೈವತ್ವದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಲು, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಅಥವಾ ಲೋಹದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಪೂಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದೈವಿಕವನ್ನು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಹಿಸಲಾದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ದೈವಿಕ ಆರಾಧನೆಯ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಸೇವೆಗೊಳಪಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮೂರ್ತಿ&oldid=586627" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ