ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೯

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

{{Calendar/Sun1stMonthStartದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. |float=right |clear=none |cur_month=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ.]] |prev_month=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ.|<<]] |next_month=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ.|>>]] |01=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 1|1]] |02=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 2|2]] |03=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 3|3]] |04=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 4|4]] |05=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 5|5]] |06=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 6|6]] |07=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 7|7]] |08=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 8|8]] |09=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 9|9]] |10=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 10|10]] |11=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 11|11]] |12=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 12|12]] |13=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 13|13]] |14=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 14|14]] |15=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 15|15]] |16=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 16|16]] |17=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 17|17]] |18=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 18|18]] |19=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 19|19]] |20=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 20|20]] |21=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 21|21]] |22=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 22|22]] |23=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 23|23]] |24=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 24|24]] |25=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 25|25]] |26=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 26|26]] |27=[[ದೋಷ: ಅಮಾನ್ಯ ಸಮಯ. 27|27]] |28=Expression error: Unexpected < operator. |29=Expression error: Unexpected < operator. |30=Expression error: Unexpected < operator. |31=Expression error: Unexpected < operator. |year=೨೦೨೪ }}


ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೯ - ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ದಿನ. ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ೬೧ನೇ ದಿನ. ಈ ದಿನದ ನಂತರ ೩೦೬ ದಿನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನವಿರುವ ವರ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ನಾಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತದೆ.