ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ತಪ್ಪುಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಹಿಂದೂ ಪದ ಮತ್ತು, ವ್ಯವಹಾರ (ಕಾನೂನು ವಿಧಾನ) ಹಾಗು ಆಚಾರದ (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾನೂನು) ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಪಾಪಗಳಿಗೆ ದಂಡ ತೆರುವ ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಶಬ್ದ. ಅದು ಪಾಪದ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿತವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.