ತೀರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಒಂದು ದಂಡೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತೀರದ ಇಂತಹ ಸಾಗರ, ಸಮುದ್ರ, ಅಥವಾ ಸರೋವರದ ನೀರು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಧಾನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಫ್ರಿಂಜ್. ಬೀಚ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಾಂತರದ ವಲಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ, ತೀರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಭೌತಿಕ ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ, ಒಂದು ದಂಡೆ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೀರಿನ ಇಂದಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದೇಹದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಫ್ರಿಂಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. [1] ರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಗರ ಗಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಒಂದು ದಂಡೆ, ನೀರಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಹದ ಗಡಿ; ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಒಂದು ವಿಧ. ಪದ ತೀರದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಗರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಇದೆ.

ತೀರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತರಂಗಗಳು, ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಪ್ರೇರಿತ ಸವಕಳಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ. ರಾಕ್ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಚನೆ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ತೀರದ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ ಸಾರುತ್ತದೆ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ತೀರ&oldid=625050" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ