ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Taxonomy/Schistosoma

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

Ancestral taxa
Ancestral taxa
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಯೂಕ್ಯಾರ್ಯೋಟಾ /displayed  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: Amorphea  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: Obazoa  [Taxonomy; edit]
(ಶ್ರೇಣಿಯಿಲ್ಲದ್ದು): Opisthokonta  [Taxonomy; edit]
(ಶ್ರೇಣಿಯಿಲ್ಲದ್ದು): Holozoa  [Taxonomy; edit]
(ಶ್ರೇಣಿಯಿಲ್ಲದ್ದು): Filozoa  [Taxonomy; edit]
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಅನಿಮೇಲಿಯ  [Taxonomy; edit]
ಉಪಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಯೂಮೆಟಜ಼ೋವಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಪ್ಯಾರಾಹೊಕ್ಸೋಜ಼ೋವಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ಬೈಲ್ಯಾಟೇರಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ನೆಫ಼್ರೊಜ಼ೋವಾ  [Taxonomy; edit]
(ಶ್ರೇಣಿಯಿಲ್ಲದ್ದು): ಪ್ರೋಟೊಸ್ಟೋಮಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
(ಶ್ರೇಣಿಯಿಲ್ಲದ್ದು): ಸ್ಪೈರೇಲಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಏಕಮೂಲ ವರ್ಗ: ರೌಫ಼ೋಜ಼ೋವಾ  [Taxonomy; edit]
ವಿಭಾಗ: ಪ್ಲ್ಯಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂತಸ್  [Taxonomy; edit]
ಉಪವಿಭಾಗ: ರ್‍ಯಾಬ್ಡಿಟೋಫ಼ೋರಾ  [Taxonomy; edit]
Superclass: ನೀಯೊಡರ್ಮೇಟಾ  [Taxonomy; edit]
ವರ್ಗ: ಟ್ರೆಮಟೋಡಾ  [Taxonomy; edit]
Subclass: ಡೈಜೀನಿಯಾ  [Taxonomy; edit]
ಗಣ: ಡಿಪ್ಲೊಸ್ಟೋಮಿಡಾ  [Taxonomy; edit]
ಉಪಗಣ: ಡಿಪ್ಲೊಸ್ಟೊಮೇಟಾ  [Taxonomy; edit]
ಮೇಲ್ಕುಟುಂಬ: ಶಿಸ್ಟೋಸೊಮಟಾಯ್ಡೀ  [Taxonomy; edit]
ಕುಟುಂಬ: ಶಿಸ್ಟೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಡೀ  [Taxonomy; edit]
ಉಪಕುಟುಂಬ: ಶಿಸ್ಟೋಸೊಮ್ಯಾಟಿನೀ  [Taxonomy; edit]
ಕುಲ: ಶಿಸ್ಟೋಸೊಮಾ  [Taxonomy; edit]

Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Schistosomatinae [Taxonomy; edit]
Rank: genus (displays as ಕುಲ)
Link: ರಕ್ತಕಾರಿ ಹುಳು|ಶಿಸ್ಟೋಸೊಮಾ(links to ರಕ್ತಕಾರಿ ಹುಳು)
Extinct: no
Always displayed: yes (major rank)
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: