ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಮೂಲಧಾತುಗಳ ಬಣ್ಣದ ಆಖ್ಯಾನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂಲಧಾತುಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ

ಲೋಹಗಳು ಲೋಹಾಭಗಳು ಅಲೋಹಗಳು
ಕ್ಷಾರ ಲೋಹಗಳು ಕ್ಷಾರೀಯ ಭಸ್ಮ ಲೋಹಗಳು ಒಳ ಸಂಕ್ರಮಣ ಧಾತುಗಳು ಸಂಕ್ರಮಣ ಧಾತುಗಳು ಇತರ ಲೋಹಗಳು ಇತರ ಅಲೋಹಗಳು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್‍ಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠಾನಿಲಗಳು
ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್‍ಗಳು ಆಕ್ಟಿನೈಡ್‍ಗಳು

ಟೆಂಪ್ಲೇಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮೂಲಧಾತುಗಳ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕ

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮೂಲಧಾತುಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಖ್ಯಾನ ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು. ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ಚಿತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ.