ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಗ್ರಹ Infobox/ಪ್ಲುಟೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಪ್ಲುಟೊ Astronomical symbol of Pluto
Pluto in True Color
ಆವಿಷ್ಕಾರ
ಆವಿಷ್ಕಾರಕ ಕ್ಲೈಡ್ ಟೋಂಬಾ
ಆವಿಷ್ಕರಣೆಯ ದಿನಾಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೮, ೧೯೩೦
ಕಕ್ಷೆಯ ಗುಣಗಳು
ದೀರ್ಘಾರ್ಧ ಅಕ್ಷ ೫,೯೦೬,೩೭೬,೨೭೨ ಕಿ.ಮೀ.
೩೯.೪೮೧ ೬೮೬ ೭೭ ಖ.ಮಾ.
ಕಕ್ಷೆಯ ಪರಿಧಿ ೩೬.೫೩೦ Tm
೨೪೪.೧೮೬ ಖ.ಮಾ.
ಕಕ್ಷೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಚ್ಯುತಿ ೦.೨೪೮ ೮೦೭ ೬೬
ಪುರರವಿ ೪,೪೩೬,೮೨೪,೬೧೩ ಕಿ.ಮೀ.
೨೯.೬೫೮ ೩೪೦ ೬೭ ಖ.ಮಾ.
ಅಪರವಿ ೭,೩೭೫,೯೨೭,೯೩೧ ಕಿ.ಮೀ.
೪೯.೩೦೫ ೦೩೨ ೮೭ ಖ.ಮಾ.
ಕಕ್ಷೀಯ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕಾಲ ೯೦,೬೧೩.೩೦೫೫ d
(೨೪೮.೦೯ a)
ಯುತಿ ಅವಧಿ ೩೬೬.೭೩ ದಿನ
ಸರಾಸರಿ ಕಕ್ಷಾ ವೇಗ ೪.೬೬೬ ಕಿ.ಮೀ./ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ
ಗರಿಷ್ಠ ಕಕ್ಷಾ ವೇಗ ೬.೧೧೨ ಕಿ.ಮೀ./ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ
ಕನಿಷ್ಠ ಕಕ್ಷಾ ವೇಗ ೩.೬೭೬ ಕಿ.ಮೀ./ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ
ಓರೆ ೧೭.೧೪೧ ೭೫°
(ಸೂರ್ಯನ ಸಮಭಾಜಕ ರೇಖೆಗೆ ೧೧.೮೮°)
ಆರೋಹಣ ಸಂಪಾತದ
ರೇಖಾಂಶ
೧೧೦.೩೦೩ ೪೭°
ಪುರಬಿಂದುವಿನ
ಕೋನಭಾಗ
೧೧೩.೭೬೩ ೨೯°
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ವ್ಯಾಸ ೨೩೯೦ ಕಿ.ಮೀ. [೧]
(ಭೂಮಿಯ ೧೯%, ಅಥವ
೧೪೮೫ ಮೈಲಿ)
ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ೧.೭೯೫×೧೦ ಕಿ.ಮೀ.²
(ಭೂಮಿಯ ೩.೩%)
ಗಾತ್ರ ೭.೧೫×೧೦ ಕಿ.ಮೀ.³
(ಭೂಮಿಯ ೦.೬೬%)
ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ (೧.೩೦೫±೦.೦೦೭)×೧೦೨೨ kg [೨]
(ಭೂಮಿಯ ೦.೨೧%)
ಸರಾಸರಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ೨.೦೩±೦.೦೬ g/cm³ [೩]
ಸಮಭಾಜಕದ ಬಳಿ ಗುರುತ್ವ ೦.೫೮ m/s²
(0.059 gee)
ಮುಕ್ತಿ ವೇಗ ೧.೨ ಕಿ.ಮೀ./ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ
ಅಕ್ಷೀಯ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕಾಲ −೬.೩೮೭೨೩೦ d
(6 d 9 h 17 m 36 s)
ಅಕ್ಷೀಯ ಪರಿಭ್ರಮಣ ವೇಗ ೪೭.೧೮ ಕಿ.ಮೀ./ಘಂ. (ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ)
ಅಕ್ಷದ ಓರೆ ೧೧೯.೫೯° (to orbit)
112.78° (to the ecliptic)
ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ
ವಿಷುವದಂಶ
೧೩೩.೦೪೫±೦.೦೨°
(೮ ಘಂ ೫೨ ನಿ ೧೧ ಕ್ಷ) [೪]
ಘಂಟಾವೃತ್ತಾಂಶ -೬.೧೪೫±೦.೦೨°
ಪ್ರತಿಫಲನಾಂಶ ೦.೪೯–೦.೬೬ (varies by 35%) [೫] [೬]
ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನ
ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಗರಿಷ್ಠ
೩೩ K 44 K 55 K
Adjective Plutonian
ವಾಯುಮಂಡಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ೦.೩೦ pascals (ಬೇಸಿಗೆಯ ಗರಿಷ್ಠ)
ರಚನೆ ಸಾರಜನಕ, ಮೀಥೇನ್