ಜಾವಾದ ಭಾಷೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಜಾವಾದ ಭಾಷೆ
Basa Jawa, Basa Jawi
(ಬಾಸ ಜಾವ, ಬಾಸ ಜಾವಿ)
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಪ್ರದೇಶಗಳು:
ಜಾವ (ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ), ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಸುರಿನಾಮ್, ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಡೊನಿಯ
ಒಟ್ಟು 
ಮಾತನಾಡುವವರು:
ಸು. ೮೦ ಮಿಲಿಯನ್ 
ಶ್ರೇಯಾಂಕ: ೧೨
ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ: ಆಸ್ಟ್ರೊನೇಸ್ಯನ್
 ಮಲಯೊ-ಪಾಲಿನೇಷ್ಯನ್
  ಸುಂದ-ಸುಲವೇಸಿ
   ಜಾವಾದ ಭಾಷೆ 
ಬರವಣಿಗೆ: ಜಾವ ಲಿಪಿ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
ಭಾಷೆಯ ಸಂಕೇತಗಳು
ISO 639-1: jv
ISO 639-2: jav
ISO/FDIS 639-3: jav — [[]]

ಜಾವಾದ ಭಾಷೆ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾಜಾವ ದ್ವೀಪದ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಭಾಷೆ. ಆಸ್ಟ್ರೊನೇಸ್ಯ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ೮೦ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.