ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರಗಳು


ಖಂಡಗಳ ಬಣ್ಣದ ತಖ್ತೆ
ಆಫ್ರಿಕ ಏಷಿಯಾ ಯುರೋಪ್ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ
  ಹೆಸರು ತೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಉದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಳ ನೀರಿನ ಪರಿಮಾಣ ಅಡಕ ಚಿತ್ರ (ಎಲ್ಲಾ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣ) Scale outline.png ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
1 ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ*  Kazakhstan
Russia ರಷ್ಯಾ
 Turkmenistan
 Azerbaijan
 Iran
7005371000000000000371,000 km2 (143,000 sq mi) 70031199000000000001,199 km (745 mi) 70031025000000000001,025 m (3,363 ft) 700478200000000000078,200 km3 (18,800 cu mi) Caspian outline.png ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ..ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮುದ್ರ.[೧][೨]
* Garabogazköl Aylagy ಸೇರಿಲ್ಲ.
  ಹೆಸರು ಸಮುದ್ರ ತೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಉದ್ದ ಆಳ ನೀರಿನ ಪರಿಮಾಣ ಅಡಕ ಚಿತ್ರ (ಎಲ್ಲಾ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣ) Scale outline.png ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
[n ೧] ಸುಪೀರಿಯರ್  Canada
 United States
700482414000000000082,414 km2 (31,820 sq mi)[೩] 7002616000000000000616 km (383 mi)[೩] 7002406000000000000406 m (1,332 ft)[೩] 700412100000000000012,100 km3 (2,900 cu mi)[೩] Superior outline.gif [n ೧]
ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರ  Uganda
 Kenya
 Tanzania
700469485000000000069,485 km2 (26,828 sq mi) 7002322000000000000322 km (200 mi) 700184000000000000084 m (276 ft) 70032750000000000002,750 km3 (660 cu mi) Victoria outline.gif ಆಪ್ರಿಕ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು
ಹುರಾನ್ ಸರೋವರ[n ೧]  Canada
 United States
700459600000000000059,600 km2 (23,000 sq mi)[೩] 7002332000000000000332 km (206 mi)[೩] 7002229000000000000229 m (751 ft)[೩] 70033540000000000003,540 km3 (850 cu mi)[೩] Huron outline.png ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರ ದ್ವೀಪವಾದ ಮನಿಟೌಲಿನ್ ಇದೆ
ಮಿಚಿಗನ್ ಸರೋವರ[n ೧]  United States 700458000000000000058,000 km2 (22,000 sq mi)[೩] 7002494000000000000494 km (307 mi)[೩] 7002281000000000000281 m (922 ft)[೩] 70034900000000000004,900 km3 (1,200 cu mi)[೩] Michigan outline.gif ಒಂದೇ ದೇಶದೊಳಗೆ ಇರುವ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು.
ಟ್ಯಾಂಗನ್ಯೀಕಾ ಸರೋವರ  Burundi
 Tanzania
 Zambia
 Democratic Republic of the Congo
700432893000000000032,893 km2 (12,700 sq mi) 7002676000000000000676 km (420 mi) 70031470000000000001,470 m (4,820 ft) 700418900000000000018,900 km3 (4,500 cu mi) Tanganyika outline.gif ಆಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಎರಡನೆಯದು, ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ.
ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರ Russia ರಷ್ಯಾ 700431500000000000031,500 km2 (12,200 sq mi) 7002636000000000000636 km (395 mi) 70031637000000000001,637 m (5,371 ft) 700423600000000000023,600 km3 (5,700 cu mi) Baikal outline.png ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಸರೋವರ.ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿನೀರು ಇರುವ ಸರೋವರ.
ಗ್ರೇಟ್ ಬೇರ್ ಸರೋವರ  Canada 700431080000000000031,080 km2 (12,000 sq mi) 7002373000000000000373 km (232 mi) 7002446000000000000446 m (1,463 ft) 70032236000000000002,236 km3 (536 cu mi) Great bear outline.gif ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರ
ಮಲಾವಿ ಸರೋವರ  Tanzania
 Mozambique
 Malawi
700430044000000000030,044 km2 (11,600 sq mi) 7002579000000000000579 km (360 mi) 7002706000000000000706 m (2,316 ft) 70038400000000000008,400 km3 (2,000 cu mi) Nyasa outline.gif ಆಫ್ರಿಕ ಖಂಡದ ಎರಡನೆಯ ಆಳವಾದ ಸರೋವರ.ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೀನಿನ ಸಂತತಿಗಳಿವೆ
೧೦ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಲೇವ್ ಸರೋವರ  Canada 700428930000000000028,930 km2 (11,170 sq mi) 7002480000000000000480 km (300 mi) 7002614000000000000614 m (2,014 ft) 70032090000000000002,090 km3 (500 cu mi) Great slave outline.gif ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಸರೋವರ
೧೧ ಈರೀ ಸರೋವರ  Canada
 United States
700425719000000000025,719 km2 (9,930 sq mi)[೩] 7002388000000000000388 km (241 mi)[೩] 700164000000000000064 m (210 ft)[೩] 7002489000000000000489 km3 (117 cu mi)[೩] Erie outline.gif ಈರೀ ಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಳ ಹೊಂದಿರುವುದು
೧೨ ವಿನ್ನಿಪೆಗ್ ಸರೋವರ  Canada 700423553000000000023,553 km2 (9,094 sq mi) 7002425000000000000425 km (264 mi) 700136000000000000036 m (118 ft) 7002283000000000000283 km3 (68 cu mi) Winnipeg outline.gif ಮನಿಟೋಬಾದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸರೋವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದು.
೧೩ ಒಂಟಾರಿಯೋ ಸರೋವರ  Canada
 United States
700419477000000000019,477 km2 (7,520 sq mi)[೩] 7002311000000000000311 km (193 mi)[೩] 7002244000000000000244 m (801 ft)[೩] 70031639000000000001,639 km3 (393 cu mi)[೩] Ontario outline.gif
೧೪ ಬಲ್ಕಾಷ್ ಸರೋವರ*  Kazakhstan 700418428000000000018,428 km2 (7,115 sq mi) 7002605000000000000605 km (376 mi) 700126000000000000026 m (85 ft) 7002106000000000000106 km3 (25 cu mi) Balkhash outline.png ಮಧ್ಯ ಏಷಿಯಾದ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರ
೧೫ ಲಾಡೋಗ ಸರೋವರ Russia ರಷ್ಯಾ 700418130000000000018,130 km2 (7,000 sq mi) 7002219000000000000219 km (136 mi) 7002230000000000000230 m (750 ft) 7002908000000000000908 km3 (218 cu mi) Ladoga outline.gif ಯುರೋಪಿನ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named DuMont
  2. Jan Golonka (2000) "Geodynamic Evolution of the South Caspian Basin". In Yilmaz, Isaksen, & AAP, eds., Oil and Gas of the Greater Caspian Area.
  3. ೩.೦೦ ೩.೦೧ ೩.೦೨ ೩.೦೩ ೩.೦೪ ೩.೦೫ ೩.೦೬ ೩.೦೭ ೩.೦೮ ೩.೦೯ ೩.೧೦ ೩.೧೧ ೩.೧೨ ೩.೧೩ ೩.೧೪ ೩.೧೫ ೩.೧೬ ೩.೧೭ ೩.೧೮ ೩.೧೯ http://www.epa.gov/glnpo/atlas/gl-fact1.html Great Lakes Factsheet No. 1 US Environmental Protection Agency website retrieved September 9, 2012
  4. David Lees in Canadian Geographic writes, "Contrary to popular belief, the largest lake in the world is not Lake Superior but mighty Lake Michigan–Huron, which is a single hydrological unit linked at the Straits of Mackinac." Lees, David. "High and Dry" Canadian Geographic (May/June 2004) pp.94-108.
  5. "Lakes Michigan and Huron are considered to be one lake hydraulically because of their connection through the deep Straits of Mackinac." Great Lakes Environmental Research Laboratory, part of the National Oceanic and Atmospheric Administration. "Great Lakes Sensitivity to Climatic Forcing: Hydrological Models." NOAA, 2006.
  6. "Lakes Michigan and Huron are considered to be one lake, as they rise and fall together due to their union at the Straits of Mackinac." U.S. Army Corps of Engineers, "Hydrological Components" Record Low Water Levels Expected on Lake Superior. August 2007. p.6
  7. "Great Lakes Map". Michigan Department of Environmental Quality. Retrieved 20 September 2012. 
  8. "Largest Lake in the World". geology.com. Retrieved 28 September 2012. 


Cite error: <ref> tags exist for a group named "n", but no corresponding <references group="n"/> tag was found, or a closing </ref> is missing