ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಟಿ.ಪಿ.ಕೈಲಾಸಂ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

I know that you know what I mean which means also that you know what we both meanoo;

God being GoodOO everything that God makesoo must be goodoo. Therefor Men or Worms GOD ಮಾಡಿದೆಲ್ಲಾ GoodUU. ಈಗ ನಮ್ಮ India ಗೇ peculiar ಆಗಿರೋ caste systemoo for gererations is the subtlery of the priesthoodoo has dominated 92 percent of illiterate indiansooo to the extent og giving the lie to Lord Krishnas organizsation by making the small detail of Location of Birth in society to determine one's caste. while the LORD KRISHNA , HIMSELF A NON BRAHMIN BY BIRTH , INSTITUTED FOR ALL TIME THE TRUE CRITERION OF REAL CASTE : NOT THE INTEGRANT INDIVIDUALS LOCATION OF BIRTH IN SOCIETY ! BUT HIS PARTICULAR VOCATIONS WORTH FOR SOCIETY NOT ACCIDENTAL BIRTH, BUT INTRINSIC WORTH.

Poem on Gandhi[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

The Recipe

By T. P. Kailasam

Into a bare handful of bones and skin
Pour just an ounce or so of flesh and blood;
Put in a heart loveful as Sea in flood;
Likewise a mind sea-deep and free from sin,
Fix on two jumboo ears,... two goo-goo eyes
Paint on a smile of babe at mother's breast,
Inclose a soul that caps Himavat's crest;
And speaks with tongue which honey's sweet defies;
The "stuffing"? Goat's milk, soya-beans and dates,
Now, cover to brim with suffering human's years;
And bake this dish in gaol for one score years
Take out and garnish it with pariah mates,
Wrap up in rag, prop up with lithe bamboo
And serve; The world Redeemer; Our Bapu.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

‘ಬಾಫೂ’ ಎಂಬ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿ ಕ್ರಮ

ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಎಲುಬುಗಳು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು;
ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಔಂನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಸುರಿಯಿರಿ;
ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮುದ್ರದಂತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯವ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ;
ಅಂತೆಯೇ ಸಮುದ್ರದ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪಾಪಮುಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸು,
ಎರಡು ಜಂಬೂ ಕಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ - ... ಎರಡು ಗೂ-ಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳು
ತಾಯಿಯ ಸ್ತನದಲ್ಲಿನ ಮಗುವಿನ ನಗುವಿನ ಮೇಲು ಬಣ್ಣ,
ಹಿಮವತ್‌ನ ಚಿಹ್ನೆಯ ತೋರುವ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ;
ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಸವಿ ಮೀರಿಸುವ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಮಾತನು (ಆಡುತ್ತದೆ);
ಅದಕೆ "ತುಂಬುವುದು"? ಮೇಕೆ ಹಾಲು, ಸೋಯಾ-ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಖರ್ಜೂರ,
ಈಗ, ಮಾನವನ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅನುಭವದ ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ;
ಮತ್ತು ಈ ಖಾದ್ಯವನು ಸಾಧನೆಗಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ತಪ್ಪಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ
ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ದಲಿತ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ,
ಚಿಂದಿ ಸುತ್ತಿ, ಚುರುಕು ಬಿದಿರು ದೊಣ್ಣೆಗೆ ಆಧಾರ ಮಾಡಿ
ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಡಿಸಿ- ಈ ಖಾದ್ಯವೇ; ವಿಶ್ವ ವಿಮೋಚಕ; ನಮ್ಮ ಬಾಪು.