ಚತುರ್ಧಾಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಹಿಮಾಲಯ ( ಉತ್ತರಾಂಚಲ ರಾಜ್ಯ )ದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಳಕಂಡ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಚತುರ್ಧಾಮಗಳು ಅಥವಾ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿವೆ. ಈ ನಾಲ್ಕೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹಿಂದೂಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಅತಿ ಪಾವನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.