ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವರ್ಗೀಕರಣ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ವರ್ಗೀಕರಣ

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಜ್ಞಾನ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಸಂಕೇತೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಅದು ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಪದ್ಧತಿಯು ಗುಂಪು ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಶ್ರೇಣೀಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖದ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ವರ್ಗೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ವಿವರಣೆ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಬದಲು ದಾಖಲೆಗಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳ ಭೌತಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗೀಕೃತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. [೧]

ಈ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿನ ವಿಷಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಅನ್ವಯದಿಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವರ್ಗೀಕರಣವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಿಷಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದಾದ ಶಬ್ದಕೋಶದ ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಕೋರುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಅನುಕ್ರಮ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಂಕೇತ, ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳು ಇರಬೇಕು [೨]

ಇತಿಹಾಸ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕಾನ್ರಾಡ್ ಗೆಸ್ನರ್ ಅವರಂತಹ ಗ್ರಂಥಸೂಚಕರು ಬಳಸುವ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು ಮೊದಲಿದ್ದವು . ಮುಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಶಾಲ ವಿಷಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ ಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಕ್ಯಾಲಿಮಾಕಸ್ ಬರೆದ ಪಿನಾಕ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ನವೋದಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ, "ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತಿತ್ತು." [೩] ಇದು ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಕೆಲವು ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮುದ್ರಿತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅಂತಹ ವಿಶಾಲ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಳಿನ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. [೪]

೧೬೨೭ ರಲ್ಲಿ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ನೌಡೆ ಅವರು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಲಹೆ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ ಮೆಸ್ಮೆಸ್ II ರ ಖಾಸಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೆಸ್ಮೆಸ್ ಸುಮಾರು ೮,000 ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗ್ರೀಕ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಲಿಖಿತ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ನೌಡೆ ಏಳು ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದನು: ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಔಷಧ, ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಇತಿಹಾಸ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಯತೆ. ಈ ಏಳು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಂತರ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. [೫] ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಲಹೆ ಖಾಸಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕುರಿತಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದೇ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೌಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ನೌಡೆಯವರು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ರಂಥಾಲಯವೆಂದರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನ ಬಿಬ್ಲಿಯೊಥೆಕ್ ಮಜರೀನ್ . ನೌಡೆ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕನಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದನು. ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನೌಡೆ ಅವರ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಬ್ಲಿಯೊಥೆಕ್ ಮಜರೀನ್ ೧೬೪೪ ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಾಯಿತು. [೬]

ಕ್ರಿ.ಪೂ ಐದನೇ ಶತಮಾನದಿಂದಲೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ರಚಿಸಿದರೂ, [೪] ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟಗಾರರ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ೧೮೪೨ ರಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ರೂನೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಪುಸ್ತಕ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದೆಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರೂನೆಟ್ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು: ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರ, ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳು, ಬೆಲ್ಲೆಸ್-ಲೆಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ. [೭]

ವಿಧಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವರ್ಗಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು:

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಉದಾ. ಡೀವಿ ದಶಮಾಂಶ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ದಶಮಾಂಶ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ .
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಉದಾ ಐಕಾನ್‌ಕ್ಲಾಸ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಮತ್ತು ಡಿಕಿನ್ಸನ್ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಅಥವಾ ಎನ್‌ಎಲ್‌ಎಂ ವರ್ಗೀಕರಣ .
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಗಳು
ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಉದಾ. ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎಸ್‌ಎಬಿ (ಸ್ವೆರಿಜಸ್ ಆಲ್ಮನ್ನಾ ಬಿಬ್ಲಿಯೊಟೆಕ್ಸ್‌ಫುರೆನಿಂಗ್).

ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಎಣಿಕೆ
ವಿಷಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಮಾಲೆಯಂತೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಮಾಲೆಯಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಮಾನುಗತ
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ.
ಮುಖ / ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ-ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಣಿಕೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಮುಖದ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ; ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಧ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಎಲ್‌ಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಡಿಸಿ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಎಣಿಕೆಯಾಗಿವೆ, ಆದರೂ ಕೆಲವು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ (ಡಿಡಿಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು), ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಎಸ್‌ಆರ್ ರಂಗನಾಥನ್‌ರ ಕೊಲೊನ್ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಮೊದಲ ನಿಜವಾದ ಮುಖದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವರ್ಗೀಕರಣ ಪ್ರಕಾರಗಳು ವರ್ಗೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳ ರೂಪ ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಥವಾ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ ಡೀವಿ ದಶಮಾಂಶ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಥವಾ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ದಶಮಾಂಶ ವರ್ಗೀಕರಣದಂತಹ ವರ್ಗೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳು. ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಆದರೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ವಿಧಾನ ಎಂದರೆ ಡಿಡಿಸಿ, ಯುಡಿಸಿ ಯಂತಹ ವರ್ಗೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳು.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇಂಗ್ಲಿಷ್- ಮಾತನಾಡುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು:

 • ಡೀವಿ ದಶಮಾಂಶ ವರ್ಗೀಕರಣ (ಡಿಡಿಸಿ)
 • ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಗೀಕರಣ (ಎಲ್‌ಸಿಸಿ)
 • ಕೊಲೊನ್ ವರ್ಗೀಕರಣ (ಸಿಸಿ)
 • ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ದಶಮಾಂಶ ವರ್ಗೀಕರಣ (ಯುಡಿಸಿ)

ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿವೆ:

 • ಹಾರ್ವರ್ಡ್-ಯೆಂಚಿಂಗ್ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಚೀನೀ ಭಾಷಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 • ವಿ-ಫ್ರೇಮ್ ( http://projectis.co.uk/v-frame Archived 2019-06-02 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ) ಆಧಾರಿತ ವಿ-ಎಲ್ಐಬಿ ೧.೩ (೨೦೧೮ ರ ೭00 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವರ್ತವನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ವರ್ಗೀಕರಣ) ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಕೆ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ( http://projectis.co.uk/v-lib Archived 2019-06-02 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. )
 • ಲಂಡನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಯುಸಿಎಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ಗಾರ್ಸೈಡ್ ವರ್ಗೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ [೮]
 • ಕೆಲವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದದ ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (ಮುಖದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು)

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
 • ಬ್ಲಿಸ್ಸ್ ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ ವರ್ಗೀಕರಣ
 • ಕೊಲೊನ್ ವರ್ಗೀಕರಣ
 • ಕಟ್ಟರ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವರ್ಗೀಕರಣ
 • ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ದಶಮಾಂಶ ವರ್ಗೀಕರಣ

ಹೊಸ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ (ಒಂದು ಕೃತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು), ಇದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎಲ್ಸಿ ಅಥವಾ ಡಿಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿದೆ.

ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣದ ರಬ್ರಿಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಗ್ರಂಥಾಲಯ (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ) ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವೆಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಎರಡು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು. ಇತರವು ಥೆಸೌರಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಎರಡು ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ವಸ್ತುವಿನ "ಬಗ್ಗೆ" ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕರೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಳಾಸ) ಅನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ ಶಿರೋನಾಮೆ ಅಥವಾ ಥೀಸೌರಿಯಂತಲ್ಲದೆ, ಒಂದೇ ಕೃತಿಗೆ ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಶೆಲ್ವಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದಾಗಿ: ಪುಸ್ತಕವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವರ್ಗೀಕೃತ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇರಿಸಿದ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದ ಡೀವಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ (ಡಿಡಿಸಿ) ಮತ್ತು ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಹ ಪ್ರತಿ ಕೃತಿಗೆ ಕಟ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. [೯] ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತಿಳಿದಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ (ಉದಾ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ).

19 ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವರ್ಗೀಕರಣವು ವಿಷಯ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಮಾತ್ರ ನೆರವಾಯಿತು . 20 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆದವು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು.

ಕೆಲವು ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಶೆಲ್ಫ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ಲಸಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೊನ್‌ಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬಳಸುವ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಶೆಲ್ಫ್ ಜೋಡಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಡಿಡಿಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖದ ವರ್ಗೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಶೆಲ್ಫ್ ಜೋಡಣೆಗೆ ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ, ಹೊರತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖದ ಆದೇಶದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು. ವಿಪರೀತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಆದರೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸದಿರಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಂದೆರಡು ವಿಶಾಲ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ (ಪ್ರಯಾಣ, ಅಪರಾಧ, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ) ಸೇರಿಸಬಹುದು. ). ಇದನ್ನು "ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕ್" ವರ್ಗೀಕರಣ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು formal ಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. [೧೦]

ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಂಕೇತ, ಇತಿಹಾಸ, ಎಣಿಕೆಯ ಬಳಕೆ, ಕ್ರಮಾನುಗತ ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ:

 • ಸಂಕೇತ ಪ್ರಕಾರ: ಸಂಕೇತವು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೇವಲ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ) ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ (ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಅಂಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ).
 • ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲತೆ: ಸಂಕೇತಗಳು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಥವಾ ರಚನೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮಟ್ಟ ಇದು.
 • ಅವರು ಜ್ಞಾಪಕಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಡಿಡಿಸಿ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿನ ೪೪ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಡೀವಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ೫೯೮.೦೯೪೪ ರಲ್ಲಿ "ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್", 0೯ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ೪೪ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಆತಿಥ್ಯ: ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆ: ಒಂದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಂಕೇತದ ಉದ್ದ.
 • ನವೀಕರಣಗಳ ವೇಗ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ಮಟ್ಟ: ಉತ್ತಮ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 • ಸ್ಥಿರತೆ
 • ಸರಳತೆ
 • ಉಪಯುಕ್ತತೆ

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 * ಗುಣಲಕ್ಷಣ-ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

 • ವರ್ಗೀಕರಣ
 • ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವರ್ಗೀಕರಣ
 • ಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ
 • ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
 • ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಷಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
 1. Bliss, Henry Evelyn (1933). The organization of knowledge in libraries. New Yorka: H. W. Wilson.
 2. Satija, M P (2015). "Features, Functions and Components of a Library Classification System in the LIS tradition for the e-Environment". Information Science Theory and Practice. 3 (4): 62–77. doi:10.1633/JISTaP.2015.3.4.5.
 3. 1948-, Murray, Stuart (2009). The library : an illustrated history. New York, NY: Skyhorse Pub. ISBN 9781602397064. OCLC 277203534. {{cite book}}: |last= has numeric name (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 4. ೪.೦ ೪.೧ Shera, Jesse H (1965). Libraries and the organization of knowledge. Hamden, Conn.: Archon Books.
 5. Clarke, Jack A. (1969). "Gabriel Naudé and the Foundations of the Scholarly Library". The Library Quarterly: Information, Community, Policy. 39 (4): 331–343. doi:10.1086/619792. ISSN 0024-2519. JSTOR 4306024.
 6. Boitano, John F. (1996-01-01). "Naudé's Advis Pour Dresser Une Bibliothèque: A Window into the Past". Seventeenth-Century French Studies. 18 (1): 5–19. doi:10.1179/026510696793658584. ISSN 0265-1068.
 7. Sayers, Berwick (1918). An introduction to library classification. New York: H. W. Wilson.
 8. https://www.ucl.ac.uk/library/subject-support/garside-classification-scheme
 9. "Subject access points". iva.dk. Archived from the original on 2011-05-31. Retrieved 2020-01-22.
 10. Lynch, Sarah N., and Eugene Mulero. "Dewey? At This Library With a Very Different Outlook, They Don't" ದ ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್, July 14, 2007.
 • Chan, L. M. (1994). Cataloging and Classification: An Introduction. New York: McGraw-Hill. ISBN 9780070105065.