ಗೌಡ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಗೌಡ ಎಂದರೆ ಗ್ರಾಮದ , ಅಥವಾ ಜಮಿನ್ದಾರ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಊರಿನ ಪಂಚಾಯ್ತಿದಾರ. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತ್ತು ಹಲವು ಜಾತಿಯ ಜನರು ಗೌಡ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಊರಿನ ಹಿರಿಯನನ್ನು ಭೂ ಒಡೆಯ, ಕೃಷಿಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ದೇವರಗೌಡ ಅಥವಾ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯನನ್ನು 'ಗೌಡ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಗಾಮುಂಡ' ಎಂದರೆ 'ಗ್ರಾಮ+ಮುಖಂಡ' ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂತು. ಗ್ರಾಮ+ಮುಖಂಡ>ಗಾಮುಂಡ>ಗಾವುಂಡ>ಗವುಂಡ> ಗವುಡ>ಗೌಡ ಎಂಬ ರೂಪ ಹೊಂದಿದೆ. 'ಗೌಡ' ಎಂಬ ಪದವು 'ಸ್ಥಾನಸೂಚಿ' ಮತ್ತು 'ಅಧಿಕಾರಸೂಚಿ' ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರನ್ನು ಗೌಡರೆಂದು ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿಯಾಯಿತು. ಇಂದು 'ಗೌಡ' ಪದವು ಜಾತಿಸೂಚಿ ಪದವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ "ನಾಡ ಗೌಡ" ಅಥವ "ಗೌಡ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆ ನಮುದಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗೌಡ&oldid=1034001" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ