ಗಾರ್ನಿಶೀ ಆರ್ಡರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಗಾರ್ನಿಶೀ ಆರ್ಡರ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಾಲಗಾರರ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಸಾಲ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ , ಸಾಲ ಗರ್ನಿಶೀ ಆದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು,ಸಾಲಗಾರರು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ. ಈ ಸಲುವಾಗಿ ಪ ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿರುವ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನು ತೀರ್ಪು ಸಾಲದಾತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅವರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು .ಮೇಲೆ ಸಾಲ , ಹೊರಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಹಗುಹುದಿಲ ; ಸಾಲಗ್ರಾಹಿಗೆ , ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿರುವ ಆಗಿದೆ ತೀರ್ಪು ಸಾಲಗ್ರಾಹಿಗೆ ಮತ್ತು ಗರ್ನಿಶೀ ಗ್ರಾಹಕನ ಖಾತೆಯ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಎಂಬ .

ಗಾರ್ನಿಶೀ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಬಿಡುಗಡೆ.

Constitution of the United States of America - Analysis and Interpretation (2014 interim ed.)

೧.ಒರ್ದೆರ್ ನಿಸಿ. ೨.ಒರ್ದೆರ್ ಅಬ್ಸೊಲುತೆ.

೧.ಒರ್ದೆರ್ ನಿಸಿ ಈ ಸಲುವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು

Congressional Record Volume 81 Part 1

(ಅ)ಸಾಲಗಾರರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮದಲು ಬ್ಯಾಂಕರನು ಕೇಳುತ್ತದರೆ. (ಆ)ಹಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ , ಆದ್ದರಿಂದ ತೀರ್ಪು ಸಾಲದಾತರು ಪಾವತಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು ಫ಼್ರೀಜ಼ೆದ್ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಇಂತಹ ಆದೇಶ ಪಡೆದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು. ೨.ಒರ್ದೆರ್ ಅಬ್ಸೊಲುತೆ. ಈ ಸಲುವಾಗಿ ಇಡೀ ಅಥವಾ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ " ಸಲುವಾಗಿ ವಿನಾಃ " ತೀರ್ಪು ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಖಾತೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ನಿಧಿಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಎರಡೂ ಪಾವತಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗರ್ನಿಶೀ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಇವೆ. (ಅ)ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಗರ್ನಿಶೀ ಸಲುವಾಗಿ ಇಡೀ ಅತ್ತಛೆನಮೆನ್ತ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೀರ್ಪು ಸಾಲಗಾರರ ಖಾತೆಯ ನಿಧಿಗಳ ಒಂದು ಭಾಗ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಿಂದ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಬಾಧ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಫ಼್ರೆಜ಼ೆದ್ ಖಾತೆಯ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಾರದು. ವಿವರಣೆ: ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ತನ್ನ ಸಾಲ ೬೦೦೦ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ,ರವಿ ನವೀನ್ ಈ ಖಾತೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ನಿಷೇಧ 10000 ಸಮತೋಲನ ಹೊಂದಿರುವ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿರುದ್ಧ garnishee ಸಲುವಾಗಿ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ . ಈ ನಡುವೆಯೂ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ತರುವಾಯ ೫೦೦೦ ನವೀನ್ ಚೆಕ್ ಗೌರವಗಳು.ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಹೊಣೆಯಾಗಿವೆ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಕಾರಣ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅ ಚೇತರಿಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ರವಿ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಸಾಲಗಾರರ ಖಾತೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಂತಿರುವ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಗರ್ನಿಶೀ ಸಲುವಾಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ , ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನ ಖಾತೆಯ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸಮತೋಲನ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ನಿಶೀ ಆದೇಶ ಪಡೆದ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ " ಪಾವತಿಗೆ ಉತ್ತಮ " " ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿತು ತೀರ್ಪು ಸಾಲಗ್ರಾಹಿಗೆ ಎಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚೆಕ್ , ಅವರು ನಂತರದ ಗರ್ನಿಶೀ ಸಲುವಾಗಿ ನಡುವೆಯೂ ಹಣ ಮಾಡಬಹುದು. (ಆ)ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಲುವಾಗಿ .ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಋಣ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನು ಮೂಲಕ ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ : ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ೫೦೦೦ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು , ಅವರು ಮಾತ್ರ ೩೦೦೦ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ೨೦೦೦ ಉಳಿದ ಗರ್ನಿಶೀ ಆದೇಶದ ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪಡೆದಿರುವ ಮಾಡಿದೆ . (ಇ)ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹಕ್ಕು ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸಾಲಗ್ರಾಹಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇದು ಗರ್ನಿಶೀ ಸಲುವಾಗಿ ನಡುವೆಯೂ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮತೋಲನ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. (ಈ)ಗರ್ನಿಶೀ ಸಲುವಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣದ. ಗರ್ನಿಶೀ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬನ್ಕೆರ್.ಇತ್ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಸಾಲಗಾರರ ಖಾತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಇದು ಸಮತೋಲನ , ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ : (೧)ಚೆಕ್, ವಿನಿಮಯ , ಇತ್ಯಾದಿ .. ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ , ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಇಲ್ಲ. (೨)ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಆದಾಯವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕ ಇನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎತ್ಚ್ ಒಫ಼್ . (೩)ಠೇವಣಿ ಗರ್ನಿಶೀ ಸಲುವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಮಾಡಿದ . (೪)ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಗರ್ನಿಶೀ ಆದೇಶ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು (೫)ತೀರ್ಪು ಸಾಲಗ್ರಾಹಿಯಿಂದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಣ . (೬)ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾಲನೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಭದ್ರತಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬುದ್ಧಿ .

(ಉ)ಗರ್ನಿಶೀ ಆದೇಶದ ಸೇವೆ :

2010 Statutory Supplement for U.S. Intelligence Law

ಗರ್ನಿಶೀ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಬಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತೀರ್ಪು ಸಾಲಗ್ರಾಹಿಗೆ ತನ್ನ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವರು. ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇಂದ್ರಕಾರ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸಮಂಜಸ ಸಮಯ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.ಗರ್ನಿಶೀ ಸಲುವಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ , ಮಾನ್ಯ ಪಾವತಿಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಗರ್ನಿಶೀ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು. ೧)ಬ್ಯಾಂಕರ್ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಗರ್ನಿಶೀ ಆದೇಶ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಡಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಅವಮಾನ ತಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ೨)ಗರ್ನಿಶೀ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಇಲ್ಲ , ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಲ ಹೊಂದಿದೆ ವೇಳೆ . ೩)ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಗ್ರಾಹಕನ .ವಿದ್ಯಾ ಖಾತೆ ಅನುಮತಿ ಗಾರ್ನಿಶೀ ಸಲುವಾಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಉತ್ಲಿಸೆದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಹ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ೫)ಗರ್ನಿಶೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಲನ್ಚೆ ಒಫ಼್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಚಾರ್ಜ್ ಮೀರಿದ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ವೇಳೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ಲ್ ಇಂತಹ ಪಾವತಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಗಿರುತ್ತದೆ . ೬)ಗರ್ನಿಶೀ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದನು ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿಗದಿತ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ , ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ತಲುಪಿದೆ. ೭)ಗರ್ರ್ನಿಶೀ ಸಲುವಾಗಿ ಆದೇಶ ಪಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಇದು ಗರ್ನಿಶೀ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂದಾಯದ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಗ್ರಹ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಚೆಕ್, ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು , ಆದೇಶ, ಕರಡುಗಳು , ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು , ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ . ೮)ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಒಂದು ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ನಟನೆಯನ್ನು ವೇಳೆ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಠೇವಣಿಗಳ ನಂತರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಇಲ್ಲ ಗರ್ನಿಶೀ ಆದೇಶದ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ನಂತರ ಪಡೆದರು. ೯)ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಗರ್ನಿಶೀ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ , ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸ್ವತಃ ತೀರ್ಪು ಸಾಲ ತೀರ್ಪು ಸಾಲಗ್ರಾಹಿಗೆ ಇಂತಹ ಪಾವತಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಗಿರುತ್ತದೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

[೧]

  1. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ -ಸ್.ನ್.ಮಹೆಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಸ್.ಕ್.ಮಹೆಶ್ವರಿ