ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
Aumnamasivaya.png

ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿಂದೂ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು ಮತ್ತು ಶೈವ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಭಾಷಾಂತರ "ಶಿವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ" ಎಂಬುದಾಗಿದೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಕ್ಷರ ಓಂ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವೆಂದೂ (ಓಂ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.