ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಎಕರೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Pagetype/setindex' not found. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ರೂಢಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಕರೆ ಯು ಕ್ಷೇತ್ರಫಲದ ಒಂದು ಘಟಕ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಕರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಎಕರೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಕರೆಗಳಾಗಿವೆ. ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಎಕರೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಯು 840 ಚದುರ ಗಜಗಳು, 43,560 ಚದುರ ಅಡಿ[೧] ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 4,046.86 square meters (0.404686 hectares)(ಈ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿರಿ). ಎಕರೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಆಧುನಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳು, 4,840 ಚದುರ ಗಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಒಂದು ಗಜದ ಪರ್ಯಾಯ ನಿರೂಪಣೆಗಳಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಕರೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರವು ಯಾವ ಗಜದ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲವಾಗಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಚಿಕ್ಕ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಂದು ಫರ್ಲಾಂಗ್ (660 ಅಡಿಗಳು) ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚೈನು (66 ಅಡಿಗಳು) ಅಗಲವುಳ್ಳ ಗಾತ್ರದ್ದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಎತ್ತು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಳಬಹುದಾದ ಭೂಮಿಯ ಮೊತ್ತದ ಸರಿಸುಮಾರೆಂದೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಚದುರವು ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವ ಒಂದು ಎಕರೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ208 feet 9 inches (63.63 meters) ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾಪನದ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ; ಯಾವುದೇ 43,560 ಚದುರ ಅಡಿಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಎಕರೆಯು ಕೆಲವುಬಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಕ್ಟೇರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಯು ಅಮೇರಿಕಾದ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಶೇಕಡಾ 90.75 ರಷ್ಟು100 yards (91.44 meters)ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ರಿಂದ 53.33 yards (48.76 meters)ರಷ್ಟು ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ (ಕೊನೆಯ ವಲಯ ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). ಆ ಪೂರ್ಣ ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಕೊನೆಯ ವಲಯಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸರಿಸುಮಾರು 1.32 acres (0.53 ha)ಭಾಗದಷ್ಟು ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 56.68 ರಷ್ಟು 105 metres (344.49 feet) ಭಾಗದಷ್ಟು ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ರಿಂದ 68 meters (223.10 feet) ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಅಸ್ಸೊಸ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಆಟದ ಮೈದಾನ (ಸಾಕ್ಕರ್ ಆಟದ ಮೈದಾನ) ದಷ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಸಹ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು 44,000 ಚದುರ ಅಡಿಗಳು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ; ಅಥವಾ 66 x 660 ರನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಮೊತ್ತ.

ಒಂದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಮೇಲೆ (ಹಸಿರು) ಹಾಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಒದು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಾಗ (ಕೆಂಪು) ಹಾಗೂ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಅಸೋಸ್ಸಿಯೇಷನ್ ನ್ನಿನ (ಸಾಕ್ಕರ್) ಆಟದ ಮೈದಾನ (ನೀಲಿ)

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಕರೆ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

1958 ರಲ್ಲಿ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳುಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಂಡಲದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಜವನ್ನು ಉದ್ದವನ್ನು 0.9144 ಮೀಟರ್ [೨] ಗಳಿರಬೇಕೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದರು ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, ಒಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಕರೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 4,046.856 422 4 ಚದುರ ಮೀಟರ್ ಗಳು. ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಕರೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕೇವಲ ಸರಿಸುಮಾರು 0.016 ಚದುರ ಮೀಟರ್ ಗಳಾದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಞ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಎಕರೆ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಎಕರೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು 4,046.872 609 874 252 ಚದುರ ಮೀಟರ್ ಗಳು; ಅದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನವು (4046+13,525,42615,499,969 ಮೀ2) ಇದನ್ನು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ೧ ಮೀಟರ್ = 39.37 ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಂಚುಗಳೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮೆಂಡೆನ್ ಹಾಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಕ್ಷೇತ್ರಫಲದ ಇತರೆ ಘಟಕಗಳಗೆ ಸಮಾನಪದ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

1 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಕರೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ:

 • 4,046.8564224 ಚದುರ ಮೀಟರ್ಗಳು
 • 0.40468564224 ಹೆಕ್ಟೇರ್(ಒಂದು ಚದುರವು 100 ಮೀಟರ್ ಗಳ ಪಕ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.)

1 ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಎಕರೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ:

 • 4,046.87261 ಚದುರ ಮೀಟರ್ ಗಳು
 • 0.404687261 ಹೆಕ್ಟೇರ್

ಒಂದು ಎಕರೆ ಎಂದರೆ (ಎರಡೂ ಭಿನ್ನತೆಗಳು) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ:

 • 66 ಅಡಿಗಳು × 660 ಅಡಿಗಳು (43,560 ಚದುರ ಅಡಿಗಳು)
 • 1 ಚೈನ್ × 10 ಚೈನ್ ಗಳು (1 ಚೈನ್ = 66 ಅಡಿಗಳು = 22 ಗಜಗಳು = 4 ರಾಡ್ಸ್ = 100 ಲಿಂಕ್ಸ್)
 • 1 ಎಕರೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 208.71 ಅಡಿಗಳು × 208.71 ಅಡಿಗಳು (ಒಂದು ಚದುರ)
 • 4,840 ಚದುರ ಗಜಗಳು
 • 160 ಒಂದು ಚದುರ ರಾಡ್ ನಷ್ಟು ಭೂಭಾಗ. ಒಂದು ಪೆರ್ಚ್ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಚದುರ ರಾಡ್ ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಒಂದು ಚದುರ ರಾಡ್ ಎಂದರೆ 0.00625 ಎಕರೆ)
 • 10 ಚದುರ ಚೈನ್ ಗಳು
 • 4 ರಾಡ್ ಗಳು
 • ಒಂದು ಚೈನ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಫರ್ಲಾಂಗ್(ಚೈನ್ ಎಂದರೆ 22 ಗಜಗಳು, ಫರ್ಲಾಂಗ್ 220 ಗಜಗಳು)
 • 1/640 (0.0015625) ಚದುರ ಮೈಲಿಗಳು (1 ಚದುರ ಮೈಲಿಯು 640 ಎಕರೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ)

1 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಕರೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಭಾರತೀಯ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ:

 • 100 ಭಾರತೀಯರ ಸೆಂಟುಗಳು (1 ಸೆಂಟ್ ಎಂದರೆ 0.01 ಎಕರೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ)

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೂಲಸ್ಥಾನ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
Farm-derived units of measurement:
 1. The rod is a historical unit of length equal to 5½ yards. It may have originated from the typical length of a mediaeval ox-goad.
 2. The furlong (meaning furrow length) was the distance a team of oxen could plough without resting. This was standardised to be exactly 40 rods.
 3. An acre was the amount of land tillable by one man behind one ox in one day. Traditional acres were long and narrow due to the difficulty in turning the plough.
 4. An oxgang was the amount of land tillable by one ox in a ploughing season. This could vary from village to village, but was typically around 15 acres.
 5. A virgate was the amount of land tillable by two oxen in a ploughing season.
 6. A carucate was the amount of land tillable by a team of eight oxen in a ploughing season. This was equal to 8 oxgangs or 4 virgates.

ಪದ "ಎಕರೆ" ಯನ್ನು ಹಳೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವಾದ ಏಕರ್ ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮೂಲವಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ "ತೆರೆದ ಬಯಲು" ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ, ಕೊಗ್ನೇಟ್ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರದ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ನ ಎಕ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ನ ಏಕರ್ , ಜರ್ಮನಿಯ ಏಕರ್ , ಲ್ಯಾಟಿನ್ಏಜರ್ , ಹಾಗೂ ಗ್ರೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯೈಪೊಕ್ ಆಗ್ರೋಸ್ . ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಳಬಹುದಾದ ಜಾಗದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಕರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲವಾದ ಅದರ ಒಂದು ಪಕ್ಕದ ಉದ್ದವಾದ ಒಂದು ಚೈನ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕವಾದ ಅಗಲದ ಒಂದು ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಉದ್ದವಾದ ಕಡಿದಾದ ಭೂಮಿಯು ಒಂದು ಚಚೌಕವಾದ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೇಗಿಲನ್ನು ಉಳಲು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. "ಫರ್ಲಾಂಗ್" ಎನ್ನುವ ಪದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನಿರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಫುರ್ರೊ ಉದ್ದವಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಿಂದ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಧಿಕೃತ ಎಕರೆ ಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರದ್ದಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಫ್ರೆಂಚ್ ಎಕರೆಯು 4,221 ಚದುರ ಮೀಟರ್ ಗಳಷ್ಟು ಇದ್ದಿತು, ಅಲ್ಲದೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು "ಎಕರೆ"ಯು ಎಷ್ಟು ಜರ್ಮನ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇವೆಯೊ ಅಷ್ಟು ವಿಧಗಳು ಇದ್ದವು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಎಕರೆಯ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು:

 • ಎಡ್ವರ್ಡ್I,
 • ಎಡ್ವರ್ಡ್III,
 • ಹೆನ್ರಿ VIII,
 • ಜಾರ್ಜ್ IV ಹಾಗೂ
 • ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ – 4,840 ಚದುರ ಗಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದೆಂದು ಅದನ್ನು 1878 ರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ತೂಕಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನಗಳ ಕಾನೂನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತದ ಭೂ ಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಾತ್ರವು ಎಕರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಚದುರ ಮೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ (ಅಥವಾ ಎಕರೆಗಳು, ರಾಡ್ಗಳು , ಹಾಗೂ 5ಗಜ ಅಳತೆಗಳು) ವೆಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾರೊ ಒಬ್ಬ ಭೂ ಮಾಲಿಕ 50 ಚದುರ ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 32,000 ಎಕರೆಗಳ ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡಬಹುದು.

ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಕರೆ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಎಕರೆಯು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತಹ ಎಕರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತದ್ರೂಪ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಅಳತೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಚಕ್ರವುಳ್ಳ ನೇಗಿಲುಗಳು, ಭೂ ಅಳತೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಘಟಕಗಳು, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಹಳೆಯ ಮಾಪನಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಮೂಲೆಗಳು, ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುಂದರವಾದ ಚಕ್ರವುಳ್ಳ ಗಾಡಿಗಳೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪುರಾತನ ಅಳತೆಗಳಿದ್ದವು. ಇವು ಕಾನೂನಿನ ಎಕರೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು ವಾಡಿಕೆಯ ಎಕರೆಯ ದ್ವಿಗುಣ ಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ಇತರೆ ಎಕರೆಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
 • ಸ್ಕೊಟ್ಟಿಷ್ ಎಕರೆ , ಅನೇಕ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸ್ಕೊಟ್ಟಿಷ್ ಮಾಪನದ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು
 • ಐರಿಷ್ ಎಕರೆ
 • ಚೆಷೈರೆ ಎಕರೆ = 10,240 ಚದುರ ಗಜಗಳು[೩]
 • ರೋಮನ್ ಎಕರೆ = 1,260 ಚದುರ ಮೀಟರ್ ಗಳು
 • ದೇವರ ಎಕರೆ - ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಯಾರ್ಡ್ ಎಂಬುದರ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ.[೪]

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
 • ಮಾನವತೆಯ ಘಟಕಗಳು
 • ಘಟಕಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು
 • ಒಂದು ಎಕರೆ-ಅಡಿಗಳು
 • ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಹಾಗೂ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ರವರ ಅಳತೆಗಳ ಘಟಕಗಳು
 • ಕಾಲುಭಾಗದ ಎಕರೆ
 • ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಒಂದು ಎಕರೆ—ಲೊಯಿಸೀನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದನ್ನು ಉದ್ದದ ಅಳತೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅಳತೆಯ ಘಟಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
 1. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ಸ & ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (n.d.) ಜನರಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಸುರ್ಮೆಂಟ್ಸ್.
 2. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯೂರೊ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. (1959). {೦ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯಾರ್ಡ್ & ದಿ ಪೌಂಡ್{/0}.
 3. ಹೊಲ್ಲಾಂಡ್, ರೊಬರ್ಡ್. (1886). 8 ಚೆಸ್ಟರ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಪದಗಳ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ. ಲಂಡನ್:ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಡುನುಡಿಯ ಸಾಜಕ್ಕೆ ಟ್ರುಬ್ನರ್ ಪುಟ.೩.
 4. "ದಿ ಕೊಲ್ಲಾಬರೇಟಿವ್ ಅತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಪದಕೋಶ". Archived from the original on 2009-02-07. Retrieved 2010-11-11.

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಎಕರೆ&oldid=1053672" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ