ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಆಸ್ತಿಕ ಮತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಆಸ್ತಿಕ ("ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ") ಮತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕ ("ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ") ಪರಮ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿ ವೇದಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಅವು ಅಥವಾ ಅವರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೊ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೊ ಎಂಬುದರ ಪ್ರಕಾರ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರಂಪರೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳು. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯಾಯ, ವೈಶೇಷಿಕ, ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ಮೀಮಾಂಸ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತವನ್ನು ಆಸ್ತಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಚಾರ್ವಾಕ, ಆಜೀವಿಕ, ಜೈನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಂತಹ ಕೆಲವು ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ನಾಸ್ತಿಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ/ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿರೋಧದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.