ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂಪಟ.
ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತದ ಆಜುಬಾಜಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳು
ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್‍ನ ಭೂಪಟ.ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತವನ್ನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ ೬೬೦೩° ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ; ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಮೇರುಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ೨೩೦೨೭° ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿ ಎಳೆದ ವೃತ್ತ (ಉತ್ತರ ಮೇರುವೃತ್ತ). ಇದೇ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮೇರುವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತವಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷಾತಲಗಳ (ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವ ಪಥದ ಹೆಸರು ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆ) ನಡುವೆ ೬೬೦೩೩° ಬಾಗು ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೂಮಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ಮುಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಅವಧಿ) ಸೂರ್ಯ ೨೩೦೨೭° (೯೦೦-೬೬೦ 33° = ೨೩೦ ೨೭°) ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ (ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾತಿ ವೃತ್ತಗಳೆಂದು ಹೆಸೆರು) ನಡುವೆ ಆಂದೋಲಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ, ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಾತಿವೃತ್ತಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ಎಂದೂ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗಡಿಗಳ ಒಳಗಿರುವವರಿಗೆ (ಉದಾ: ಮೈಸೂರಿನವರಿಗೆ) ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಸೂರ್ಯ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು (ಬೇರೆ ಗುಣಗಳೂ ಇವೆ.); ಗಡಿ ವೃತ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವುವವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಬರುವುದು; ಗಡಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಎಂದೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ-ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇವರ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲುಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದು. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ (ಅದರಂತೆ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್) ವೃತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಗಡಿ. ಅಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ (೨೪ ಗಂಟೆ ಕಾಲ) ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ-ಸಂಪುರ್ಣ ಹಗಲು; ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ (೨೪ ಗಂಟೆ ಕಾಲ) ಸೂರ್ಯ ಮೂಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ-ಪುರ್ಣ ರಾತ್ರಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವೃತ್ತಗಳ ಒಳಗೆ (೬೬೦೩೩° ನಿಂದ ಆಯಾ ಮೇರುವರೆಗೆ) ಇರುವವರಿಗೆ ಹಗಲು, ರಾತ್ರಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅತಿ ತೀವ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಿವಸ ನಿರಂತರ ಹಗಲು ನಿರಂತರ ರಾತ್ರಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಮೇರುಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿಯೇ (೯೦೦ ಉ. ಮತ್ತು ದ.) ಇರುವವರಿಗೆ ೬ ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರ ಹಗಲೂ ೬ ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರ ರಾತ್ರಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ.

ಭೂಗೋಳ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಭೂಮಧ್ಯರೇಖೆಯಿಂದ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತಗಳ ದೂರ ಸುಮಾರು ೧೧೮೨ ಕಿಮೀ. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯ ಖಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಗಳ ವಾಯುಗುಣ, ಸಸ್ಯಜೀವನ ಜನಜೀವನಕ್ರಮ ಈ ವೃತ್ತದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅತಿ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಬೆಚ್ಚಗಿರಲು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಮೂನೆಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ದೇಶ,ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳು ಇಂತಿವೆ.

ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶಗಳು ದೇಶ,ಭೂಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ಟೆಪ್ಪಣಿಗಳು
66°34′N 000°00′E / 66.567°N 0.000°E / 66.567; 0.000 (Prime Meridian)  ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ
66°34′N 12°48′E / 66.567°N 12.800°E / 66.567; 12.800 (Nordland County, Norway) ನಾರ್ವೆ ನೊರ್ಡ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೌಂಟಿ
66°34′N 15°31′E / 66.567°N 15.517°E / 66.567; 15.517 (Norrbotten County, Sweden)  Sweden ಸ್ವೀಡನ್ ನೊರ್ಬೊಟ್ಟೆನ್ ಕೌಂಟಿ
66°34′N 23°51′E / 66.567°N 23.850°E / 66.567; 23.850 (Lapland Province, Finland)  Finland ಫಿನ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಪ್ಲಾಂಡ್ ಪ್ರದೇಶ
66°34′N 29°28′E / 66.567°N 29.467°E / 66.567; 29.467 (Karelia, Russia)  ರಷ್ಯಾ ಕರೇಲಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ
ಮುರ್ಮಾಂಕ್ಸ್ ಒಬ್ಲಾಸ್ಟ್ — from 66°34′N 31°36′E / 66.567°N 31.600°E / 66.567; 31.600 (Murmansk, Russia)
ಕರೇಲಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯ — from 66°34′N 32°37′E / 66.567°N 32.617°E / 66.567; 32.617 (Karelia, Russia)
ಮುರ್ಮಾಂಕ್ಸ್ ಒಬ್ಲಾಸ್ಟ್ (Grand Island) — from 66°34′N 33°10′E / 66.567°N 33.167°E / 66.567; 33.167 (Murmansk, Russia)
66°34′N 33°25′E / 66.567°N 33.417°E / 66.567; 33.417 (Kandalaksha Gulf, White Sea) White Sea ಕಂದಲಕ್ಷ ಜಲಸಂಧಿ
66°34′N 34°28′E / 66.567°N 34.467°E / 66.567; 34.467 (Murmansk Oblast, Russia)  ರಷ್ಯಾ Murmansk Oblast (Kola Peninsula) — for about 7 km (4.3 mi)
66°34′N 34°38′E / 66.567°N 34.633°E / 66.567; 34.633 (Kandalaksha Gulf, White Sea) ವೈಟ್ ಸೀ ಕಂದಲಕ್ಷ ಜಲಸಂಧಿ
66°34′N 35°0′E / 66.567°N 35.000°E / 66.567; 35.000 (Murmansk Oblast, Kola Peninsula, Russia)  ರಷ್ಯಾ ಮುರ್ಮಾಂಕ್ಸ್ ಒಬ್ಲಾಸ್ಟ್ (ಕೋಲ ಪರ್ಯಾಯದ್ವೀಪ)
66°34′N 40°42′E / 66.567°N 40.700°E / 66.567; 40.700 (White Sea) ವೈಟ್ ಸೀ
66°34′N 44°23′E / 66.567°N 44.383°E / 66.567; 44.383 (Nenets Autonomous Okrug, Russia)  ರಷ್ಯಾ Nenets Autonomous Okrug
ಕೋಮಿ ಗಣರಾಜ್ಯ — from 66°34′N 50°51′E / 66.567°N 50.850°E / 66.567; 50.850 (Komi Republic, Russia)
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug — from 66°34′N 63°48′E / 66.567°N 63.800°E / 66.567; 63.800 (Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Russia)
66°34′N 71°5′E / 66.567°N 71.083°E / 66.567; 71.083 (Gulf of Ob) ಓಬ್ ಜಲಸಂಧಿ
66°34′N 72°27′E / 66.567°N 72.450°E / 66.567; 72.450 (Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Russia)  ರಷ್ಯಾ Yamalo-Nenets Autonomous Okrug
Krasnoyarsk Krai — from 66°34′N 83°3′E / 66.567°N 83.050°E / 66.567; 83.050 (Krasnoyarsk Krai, Russia)
Sakha Republic — from 66°34′N 106°18′E / 66.567°N 106.300°E / 66.567; 106.300 (Sakha Republic, Russia)
Chukotka Autonomous Okrug — from 66°34′N 158°38′E / 66.567°N 158.633°E / 66.567; 158.633 (Chukotka Autonomous Okrug, Russia)
66°34′N 171°1′W / 66.567°N 171.017°W / 66.567; -171.017 (Chukchi Sea, Arctic Ocean) ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರ ಚುಕ್ಚಿ ಸಮುದ್ರ
66°34′N 164°38′W / 66.567°N 164.633°W / 66.567; -164.633 (Seward Peninsula, Alaska, United States)  ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಲಾಸ್ಕ (ಸೆವಾರ್ಡ್ ಪರ್ಯಾಯದ್ವೀಪ)
66°34′N 163°44′W / 66.567°N 163.733°W / 66.567; -163.733 (Kotzebue Sound, Arctic Ocean) ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರ Kotzebue Sound
66°34′N 161°56′W / 66.567°N 161.933°W / 66.567; -161.933 (Alaska, United States)  ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಲಾಸ್ಕ — passing through ಸೆಲ್ವಿಕ್ ಸರೋವರ
66°34′N 141°0′W / 66.567°N 141.000°W / 66.567; -141.000 (Yukon, Canada)  ಕೆನಡಾ ಕೆನಡಾ ಯುಕೊನ್
ವಾಯುವ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು — from 66°34′N 133°36′W / 66.567°N 133.600°W / 66.567; -133.600 (Northwest Territories, Canada), passing through the ಗ್ರೇಟ್ ಬೇರ್ ಲೇಕ್
Nunavut — from 66°34′N 115°56′W / 66.567°N 115.933°W / 66.567; -115.933 (Nunavut, Canada)
66°34′N 82°59′W / 66.567°N 82.983°W / 66.567; -82.983 (Foxe Basin, Hudson Bay) ಹಡ್ಸನ್ ಬೇ ಫಾಕ್ಸ್ ಬೇಸಿನ್
66°34′N 73°25′W / 66.567°N 73.417°W / 66.567; -73.417 (Baffin Island, Nunavut, Canada)  ಕೆನಡಾ ಕೆನಡಾ Nunavut (Baffin Island), passing through ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸರೋವರ
66°34′N 61°24′W / 66.567°N 61.400°W / 66.567; -61.400 (Davis Strait, Atlantic Ocean) ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಡೆವಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್
66°34′N 53°16′W / 66.567°N 53.267°W / 66.567; -53.267 (Greenland)  Greenland
66°34′N 34°9′W / 66.567°N 34.150°W / 66.567; -34.150 (Denmark Strait, Atlantic Ocean) ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ Denmark Strait
ಗ್ರೀನ್‍ಲ್ಯಾಂದ್ ಸಮುದ್ರ — from 66°34′N 26°18′W / 66.567°N 26.300°W / 66.567; -26.300 (Greenland Sea)
66°34′N 18°1′W / 66.567°N 18.017°W / 66.567; -18.017 (Grímsey, Iceland)  ಐಸ್ಲೆಂಡ್ Island of ಗ್ರಿಮ್ಸೆ
66°34′N 17°59′W / 66.567°N 17.983°W / 66.567; -17.983 (Greenland Sea, Atlantic Ocean) ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ Greenland Sea
ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ — from 66°34′N 12°32′W / 66.567°N 12.533°W / 66.567; -12.533 (Norwegian Sea)

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]