ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು ಬಿಡುಗಡೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು ಬಿಡುಗಡೆ (IPO )ಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಆಫರಿಂಗ್" ಅಥವಾ "ಪ್ಲೋಟೇಷನ್"(ವಿತರಣೆ) ಎಂದು ಕಂಪೆನಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆಗೆ ಪ್ರಥಮಬಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಣ್ಣ, ಕಿರಿಯ ಕಂಪೆನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.ಷೇರುವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮ‌ೂಲಕ ಷೇರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಕೂಡ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

IPOನಲ್ಲಿ ಷೇರು ವಿತರಣೆ ಕಂಪೆನಿಯು ಷೇರು ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದಾರ(ಅಂಡರ್‌ರೈಟರ್) ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.ಷೇರುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯಾವ ತರದ ಭದ್ರತೆ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಆದ್ಯತೆ) , ಉತ್ತಮ ಷೇರುಬಿಡುಗಡೆ ದರ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಗೆ ತರುವ ಸಂದರ್ಭ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

IPO ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಷೇರುಹೂಡಿಕೆದಾರನಿಗೆ,ಷೇರುಬಿಡುಗಡೆಯ ಆರಂಭದ ದಿನ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಂದು ಮುಂಗಾಣುವುದು ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಕಂಪೆನಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಅದರ ಪೂರ್ವೇತಿಹಾಸದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಹುತೇಕ IPOಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕಂಪೆನಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಷೇರುಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ.

ಷೇರು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕಂಪೆನಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಬಹುತೇಕ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊಸ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾದ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನೀಡುವ ಹಣವು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.(ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವು ಷೇರುಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮಧ್ಯೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ). ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರಗಳ ಬಂಡವಾಳ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಷೇರುಪೇಟೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವ್ಯಾಪಕ ಸಮ‌ೂಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವು ಕಂಪೆನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪೆನಿಯು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬದಲಿಗೆ ಕಂಪೆನಿಯು ವಿತರಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಲಾಭಾಂಶದ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಂಪೆನಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ವಿತರಣೆ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಷೇರುದಾರರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಷೇರುದಾರರು ತನ್ನ ಷೇರುಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಷೇರುಬಂಡವಾಳ ಕಂಪೆನಿಯ ಷೇರುಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅವರು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಂಪೆನಿ ಪಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮ‌ೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದೇ ಕಂಪೆನಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಪುನಃ ಬಂಡವಾಳ ಒದಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಜತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇಟೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲು ಕೋರುವ ಅನೇಕ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪೆನಿಯಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು- 
• ಷೇರುಗಳ ನೆಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.


• ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗದ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ


• ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
• ಸ್ವಾಧೀನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ
• ಬಹುವಿಧದ ಹಣಕಾಸು ಅವಕಾಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ: ಷೇರು, ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳು, ಇತರೆ

ವಿಧಿವಿಧಾನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ IPOಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

"ವಿತರಣೆಗಾರ"ನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಷೇರುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕಂಪೆನಿಯು ಮುಖ್ಯ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದಾರರ ಜತೆ ಷೇರುಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದಾರ ನಂತರ ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಸ್ತಾಪದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ.

IPOನಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟ(ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆನಿರ್ಧಾರ) ಹಲವಾರು ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ:

ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‍‌ಗಳ(ಮುಖ್ಯ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದಾರ)ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ "ಕೂಟ"ದ ಜತೆ ದೊಡ್ಡ IPO ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟದ ನಂತರ, ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದಾರರು ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಮೀಷನ್(ದಳ್ಳಾಳಿ ಶುಲ್ಕ)ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ(ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ). ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದಾರ,ಅಂದರೆ IPOನ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಒಪ್ಪಂದದಾರ, ಅತ್ಯಧಿಕ ದಳ್ಳಾಳಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ-ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 8%ವರೆಗೆ. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ IPOಗಳು ವಿತರಣೆಗಾರ ಕಂಪೆನಿಯ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಾನೂನು ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್(ಕೂಟ)ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,E.U.ಮ‌ೂಲದ ವಿತರಣೆದಾರರನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾರಾಟಗಾರ ಕೂಟ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಜತೆಗೆ, US/ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರ ಸಮ‌ೂಹಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯ ಮಾರಾಟ ಸಮ‌ೂಹದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರೆ ಮಾರಾಟ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಅಗತ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯೂಹದ ಕಾರಣ,IPOಗಳು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಷೇರುಪತ್ರಗಳ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್, ಲಂಡನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರವೈಟ್ ಶ್ಯೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂತಾದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಷೇರುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಹೊಸ ಬಂಡವಾಳ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಹೊಸ ಷೇರುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಜತೆಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಷೇರುಗಳ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ನಿಯಂತ್ರಿತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದಾರ ಹೇರಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದಾರನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ದಳ್ಳಾಳಿಗೆ ದಳ್ಳಾಳಿ ಶುಲ್ಕದ ಬದಲಿಗೆ ಮಾರಾಟಗಳ ಸಾಲದ ಮ‌ೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ದಳ್ಳಾಳಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಖರೀದಿ ದರದಲ್ಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟಗಳ ಸಾಲ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿತರಣೆದಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದಾರರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್‌ಷ್ಯೂ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿಹಂಚಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೆಸರಾದ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 15%ವರೆಗೆ ಷೇರುಬಿಡುಗಡೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ವ್ಯವಹಾರ ಆವರ್ತ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಡಾಟ್-ಕಾಂ ಕೃತಕ ಆರ್ಥಿಕ ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ(ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷ ಸ್ಥಿತಿ) ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳ ಆಧಾರಿತ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಗೂಳಿಪೇಟೆ(ಷೇರುಗಳ ಏರುಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿ)ಯ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ತಕ್ಷಣವೇ IPOಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದವು. ಕಂಪೆನಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳು ಏರುಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡವು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮುಂದಿನ ಸಮರ್ಥ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ಸ್ಕೇಪ್‌ನ ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮಿಲಿಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಲು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.ಉದಾರವಾಗಿ ಷೇರುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶದಿಂದ ನೌಕರರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಬಹುತೇಕ IPOಗಳು ನಾಸ್ಡಾಕ್ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಂಪೆನಿಗಳನ್ನು ಅದು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ,ಸಣ್ಣ,ಪರೀಕ್ಷಾರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ನಡುವೆಯೂ(ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಹುಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಲಭ್ಯತೆ) ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ಷಿಪ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿತು. IPO ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಷೇರುಗಳ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ತಂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ(ಮುಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಕೆಲ್,2005) ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸಂಭವನೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿತು. ಕೆಲವು ಕಂಪೆನಿಗಳು IPO ಹೊಂದುವ ಏಕೈಕ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು. ಆ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಸಾಕಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. IPO ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 1929 ಮತ್ತು 1989ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಆರ್ಥಿಕ ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಡ್ ಎಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಫಂಡ್ (ಸೀಮಿತ ಷೇರುಗಳ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ) IPOಗಳನ್ನು ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕ್ಲೋಸಡ್-ಎಂಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳಿಗೂ ಫಂಡ್ಸ್ ಬಂಡವಾಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಈ ಕೃತಕ ಆರ್ಥಿಕ ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ಮ‌ೂಲ ಮೌಲ್ಯದ ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕೃತಕ ಆರ್ಥಿಕ ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಕಂಡುಬಂತು.

ಹರಾಜು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಬಿಲ್ ಹ್ಯಾಮ್‌ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳಗಾರ ಅದಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ವಿಧಾನವೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಷೇರು ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದಾರರು ಷೇರುಗಳನ್ನು ವಿಪರೀತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಡಚ್ ಹರಾಜು ಮ‌ೂಲಕ ಅವರು ಷೇರುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಷೇರು ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದಾರರು ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಡಚ್ ಹರಾಜು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹರಾಜನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಿರ ಕಂಪೆನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹರಾಜಿನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಷೇರು ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಥಮ ದಿನವೇ ಗೂಗಲ್ ಷೇರು ದರ 17% ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. IPOಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿ IPO ಎಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಅದು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವವರಿಗೆ, IPO ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ದರದ ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮ‌ೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತರುವಾಯದ ಲಾಭಗಳಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ IPO ಯಶಸ್ವಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವವರಿಗೆ,IPO ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳು ಮುಕ್ತಪೇಟೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹರಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆನ್ನುವುದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು-ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದರೆ,ವಿರಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಿಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಗೂಗಲ್‌ನದ್ದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದು,ಅದು IPO ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅನೇಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮಿತಿಮೀರಿತು.

ದರ ನಿಗದಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ (IPO) ಕಡಿಮೆ ದರ ನಿಗದಿಯು ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.(ಇಬಾಟ್‌ಸನ್, 1975; ರಿಟ್ಟರ್ 1984; ಲೆವಿಸ್, 1990; ಮೆಗಿನ್ನೆಸ್, 1992). ವಿತರಣೆಗಾರರು ಸದಾ ತಮ್ಮ ಷೇರುವಿತರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ,IPOಗಳ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಿಗದಿಯು ಹಣಕಾಸು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅಸಹಜತೆ ಮ‌ೂಡಿಸಿತು. ಅನೇಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು IPOಗಳ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಿಗದಿ ವಿವರಣೆಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಷೇರು ವಿತರಣೆದಾರರು ಅಥವಾ ಅವರ ನಿಯೋಗಿಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಷೇರು ವಿತರಣೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಷೇರುಗಳ ವಿತರಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು.(ರಿಟ್ಟರ್,1984, ರಿಟ್ಟರ್ 1991, ಲೆವಿಸ್ 1990) ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ,IPOಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದವು.

IPOಗೆ "ಆರಂಭಿಕ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಿಗದಿ"ಯು, ಷೇರುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮ‌ೂಲಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಾಗಿದೆ.
ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮ‌ೂಲಕ IPO ಷೇರುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ,IPOಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಿಗದಿಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲಭ್ಯವಾಗಿ "ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಹಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ" ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿತು - ಷೇರುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟವಾದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು theglobe.comIPOನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.90ರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ಅಂತರಜಾಲ ಯುಗದಲ್ಲಿ IPO ಉನ್ಮಾದದ ಉದ್ದೀಪನಕ್ಕೆ ಇದು ನೆರವಾಯಿತು.
ಬಿಯರ್ ಸ್ಟೀರ್ನ್ಸ್ ಅವರು 1998, ನವೆಂಬರ್ 13ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ $9 ನಿಗದಿಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಷೇರುಬಿಡುಗಡೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯ $97ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 1000%ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಿದ್ದರಿಂದ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದು $63ರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. ಷೇರು ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಕಂಪೆನಿಯು $30 ದಶಲಕ್ಷ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕಂಪೆನಿಯು $200 ದಶಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ನಿಗದಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿತರಣೆಯಾದ ಎಲ್ಲ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಂದೇ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಕ್ರಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಷೇರುಗಳು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು IPO ದರ ನಿಗದಿಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕುದುರಿಸಲು ಷೇರುಬಿಡುಗಡೆಯ ದರವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಬಂಡವಾಳದ ಸೂಕ್ತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಷೇರುದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯ‌ೂ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಷೇರುಖರೀದಿ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಷೇರುಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದಾರರನ್ನು ("ಕೂಟ") ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆ ದರ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

IPO ಯೋಜಿಸುವ ಕಂಪೆನಿಯು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

IPO ದರವನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬಹುದು:ಕಂಪೆನಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ, ಷೇರುದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್(ಷೇರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಾಖಲು ಮಾಡುವುದು) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮ‌ೂಲಕ ದರ ನಿಗದಿಮಾಡಬಹುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ಎಲ್ಲ IPOಗಳು DTC ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮ‌ೂಲಕ ಬಟವಾಡೆ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಷೇರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೀರುವೆ ಏಜೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಸುಫರ್ದುದಾರನಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಗುಂಪಿನ ದಳ್ಳಾಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜತೆ ಬಟವಾಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಪಾವತಿ(DVP)ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ತಬ್ಧ ಅವಧಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

IPO ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ "ಸ್ತಬ್ಧ ಅವಧಿಗಳು" ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎರಡು ಕಾಲಾವಧಿಯ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿಯಾದ ಮೊದಲನೆಯದು ಕಂಪೆನಿಯ S-1(ಷೇರು ಮಾರಾಟದ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅರ್ಜಿ)ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರದ ಕಾಲಾವಧಿ. ಆದರೆ SEC(ಅಮೆರಿಕದ ಷೇರು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಆಯೋಗ) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೋಂದಣಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ. ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಕರು, ಕಂಪೆನಿಯ ಒಳಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ IPO ಪ್ರವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ.[೧] IPOದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 40 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿವಸಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು "ಸ್ತಬ್ಧ ಅವಧಿ"ಯೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನವರು ಮತ್ತು IPOನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದಾರರು ಕಂಪೆನಿಯ ಗಳಿಕೆಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇತ್ಯರ್ಥದ(ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದ)ಭಾಗವಾಗಿ SEC ರೂಪಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ "ಸ್ತಬ್ಧ ಅವಧಿ"ಯನ್ನು 2002, ಜುಲೈ 9ರಂದು 25 ದಿನಗಳಿಂದ 40 ದಿನಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಸ್ತಬ್ಧ ಅವಧಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ನಂತರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಷೇರು ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದಾರರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ಷೇರು ಬಿಡುಗಡೆ ನಂತರ NASD ಮತ್ತು NYSE ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 10 ದಿನಗಳ ಸ್ತಬ್ಧ ಅವಧಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ "ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಒಪ್ಪಂದ"ದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ನಂತರ 15-ದಿನ ಸ್ತಬ್ಧ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿವೆ.

== ಅತೀ ದೊಡ್ಡವು ==

ಇದನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆಕರಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. "Quiet Period". Securities and Exchange Commission. August 18, 2005. Retrieved 2008-03-04. The federal securities laws do not define the term "quiet period," which is also referred to as the "waiting period." However, historically, a quiet period extended from the time a company files a registration statement with the SEC until SEC staff declared the registration statement "effective." During that period, the federal securities laws limited what information a company and related parties can release to the public.
 2. "The Largest IPO in History". Motley Fool. October 27, 2006. Retrieved 2008-03-04. You might not have even known that it was happening, but a record of sorts was set overnight. The Industrial and Commercial Bank of China (Hong Kong: 1398) held its long-awaited initial public offering, which, amazingly enough, was the largest one ever, raising a whopping $19 billion. {{cite news}}: Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
 3. "Pricing the 'biggest IPO in history'". Archived from the original on 2011-01-08. Retrieved 2010-01-07.

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • Gregoriou, Greg (2006). Initial Public Offerings (IPOs). Butterworth-Heineman, an imprint of Elsevier. ISBN 0-7506-7975-1. Archived from the original on 2007-03-14. Retrieved 2010-01-07.
 • [೧] Archived 2009-06-30 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ಜಾರ್ಜನ್, M., ಖುರ್ಷೀದ್, A. ಅಂಡ್ ಮುಡಾಂಬಿ, R. 2007. ದಿ ಲಾಂಗ್-ರನ್ ಫರ್‌ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ UK IPOs:ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಡ್? ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ , 33 (6): 401-419.
 • [೨] ಲೌಗ್ರಾನ್, T. ಅಂಡ್ ರಿಟ್ಟರ್ , J.R. 2004. ವೈ ಹ್ಯಾಸ್ IPO ಅಂಡರ್‌ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಚೇಂಜಡ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್? {೦)ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್{/0}, 33 (3): 5-37.
 • [೩] ಲೋಗ್ರಾನ್, T. ಅಂಡ್ ರಿಟ್ಟರ್, J.R. 2002. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಯರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಎಬೌಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಮನಿ ಆನ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ IPOs? ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ , 15 (2): 413-443.
 • [೪] ಖುರ್ಷೇದ್, A. ಅಂಡ್ ಮುಡಂಬಿ, R. 2002. ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್‌ಫಾರ್ಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ IPOs ಆನ್ ದಿ UK ಮೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ , 12 (10): 697-706.
 • [೫][ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಡಿದ ಕೊಂಡಿ] Minterest.com
 • [೬] ಬ್ರಾಡ್ಲಿ, D.J., ಜೋರ್ಡಾನ್, B.D. ಅಂಡ್ ರಿಟ್ಟರ್, J.R. 2003. ದಿ ಕ್ವೈಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ , 58 (1): 1-36.
 • [೭] M.ಜಾರ್ಜನ್, M., ಖುರ್ಷೇದ್, A. ಅಂಡ್
ಮುಡಾಂಬಿ, R. 2006. ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್: ಹೌ UK ಫರ್ಮ್ಸ್ 
ಚೂಸ್ ದೇರ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ , 33 (1&2): 306-328.
 • [೮] Archived 2009-01-08 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ಮುಡಾಂಬಿ, R. ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಕೆಲ್, M.Z. 2005. ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್-ಬೇಸ್ಡ್ ಫರ್ಮ್ಸ್:ಆನ್ ಎಂಪೈರಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ವೆಂಚರಿಂಗ್ , 20 (4): 543-571.