ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
   ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಪರಿಚಯ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದರೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಮತ್ತು ದುರದ್ರುಷ್ಟಕರ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಾಕ್ಶಾತಾಕ ಗರಿಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಥ್ಯೇಯವೆಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಗೋಲುಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು. ಅಪಾಯಗಳು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದು , ಉದಾಹರಣೆಗೆ : ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ , ಶಾಸನಬದ್ದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು , ಸಾಲದ ಅಪಾಯಗಳು , ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಅಫಗಾತಗಳು. ಅಪಾಯಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪ್ರತಿಕೂಲ ದಾಳಿಯಿಂದ , ಅಥವಾ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲ-ಕಾರಣ ಘಟನೆಗಳು . ಘಟನೆಗಳು ಎರಡು ರೀತಿಗಳಿವೆ : ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಳು. ಋಣಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಪಾಯವೆಂದು ಮತ್ತು ಕಾರಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳು ಎಂದು ವರ್ಗಿಸಬಹುದು. ಆದರ್ಶ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ನಷ್ಟ ( ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮ ) ಮತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಷ್ಟ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಂಚುವಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ.

ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿದಾನಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧: ಬೆದರಿಕೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ೨: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ೩: ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ದರಿಸಬೇಕು. ೪: ಅಪಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ರೀತಿಗಳು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ೫: ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳ ಆದ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು.

ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧: ಮೌಲ್ಯ ರಚಿಸಬೇಕು - ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸಲು ಖರ್ಚು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ( ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ) ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ , ಲಾಭ ನೋವು ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ. ೨: ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು. ೩: ನಿರ್ಧಾರಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು. ೪: ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಊಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ೫: ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ೬: ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು. ೭: ಖಾತೆಗೆ ಮಾನವ ಅಂಶಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ೮: ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರಬೇಕು. ೯: ಸತತ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ವರ್ಧನೆಯು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ೧೦: ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಅವಲಡಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು: ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಲಗೊಂಡಿದೆ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅ: ಆಸಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಕ್ಯವಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ಆ: ಉಳಿದ ಯೊಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು. ಇ: ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದು. ಈ: ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ಉ: ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಊ: ಚಟುವಟಿಕೆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ವಿವರಿಸಿ ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ರಿಸ್ಕ್ ಮೂಲಗಳು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಆಂತರಿಕ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯವಗಿ ಇರಬಹುದು. ಅಪಾಯಗಳು ಕೆಲವು ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ, ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾನವ ದೋಷಗಳನ್ನು,ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವುನೋವಿನ ಬೆದರಿಕೆ ದುರುಪಯೋಗದ ಬೆದರಿಕೆಗಳು. ಅಪಾಯದ ಬೇದರಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಶಾಸಕಾಂಗ ದೇಹಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬಹುದು . ಅಪಾಯದ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಮೂಲವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಘಟನೆಗಳ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಗುರುತಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಉದ್ಯಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪಾಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನಗಳು: ಉದ್ದೇಶಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಅಪಾಯ ಗುರುತಿಸ ಬಹುದು, ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಧಾರದಿಂದ ಅಪಾಯ ಗುರುತಿಸ ಬಹುದು, ಜೀವಿವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧಾರದಿಂದ ಅಪಾಯ ಗುರುತಿಸ ಬಹುದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪಾಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಲವಾರು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಬಹುದು.

ಅಪಾಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಪಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಅಪಾಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಅಳೆದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಥವ ಅಪಾಯಗಳ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತಿಳಿಯ ಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೆದು ಕೂಳ್ಳಳು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಅಪಾಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮೂಲಭೂತ ತೊಂದರೆವೇನೆದರೆ ಕಳೆದ ಅಪಾಯಗಳ ವಿವರನೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮಾಹಿತಿಯ ಮೊದಲ ಮೂಲಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಅಪಾಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಅಪಾಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಅಪಾಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಪಾಯ ಘಟನೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಭವ ಸಂಭವನೀಯತೆ. ಅಪಾಯ ಘಟನೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೧ದರಿಂದ -೫ದರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಮತ್ತು 5 ಅಪಾಯದ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಧ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. (ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕೂಳ್ಳಬೇಕು). ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು, ಬಜೆಟ್ , ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ , ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಥವಾ ಇತರ ಅಂಶಗಳಳ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವನೆಗಳ ಕಾರಣ ಅಪಾಯಗಳ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಪಾಯದ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ , ಮಾರುಕಟ್ಟೆ , ಅಥವಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಂದಾಜುಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಅಪಾಯದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ .

ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿವೆ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧: ಆರಂಭದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಧಾರಕ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಬೇಕು. ೨: ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿವೆ, ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ೩: ಬಾಹ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಉದಾ: ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ. ೪: ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು.

ಮುಂತಾದವು ಕೆಲವು ಅಪಾಯದ ಆಯ್ಕೆಗಳ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಪಾಯಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ತೆಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಅ: ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು: ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಗಳು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಾದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ( ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು) ಎಂದು ಸಂಭವನೀಯ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ: ಅಪಾಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ: ಅಪಾಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎಂದರೆ ತುರ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಂತ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಿಸುವುದು. ಅಪಾಯಗಳು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದರೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತವು ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇ: ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು: ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ (" ಆಪ್ಟಿಮೈಜೇಷನ್ ") ನಷ್ಟ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಭವಿಸದಂತ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ: ಅಪಾಯಗಳ ಹಂಚಿಕೆ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ' ಅಪಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ' ಪದವನ್ನು, ನೀವು ವಿಮೆ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸ ಬಹುದು ಎಂಬ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅಪಾಯ ಹಂಚಿಕೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸುತ್ತೆವೆ. ಉ: ಅಪಾಯಗಳ ಧಾಣರ: ಅಪಾಯಗಳ ಧಾಣರನೆ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಅಪಾಯ , ನಷ್ಟ, ಅಥವಾ ಗಳಿಕೆ ಲಾಭ ಸ್ವೀಕರಿಸುಳು ಒಲಗಾಗುತ್ತೆವೆ.

ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಯೋಜನೆ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸೂಕ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಪ್ರತಿತಂತ್ರಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯು ಅಪಾಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಾಗ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕು.

ಅಪಾಯಗಳ ಅನುಷ್ಠ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಪಾಯಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತ.

Risk Management Elements

ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಥವ ಪ್ರದೇಶಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಣಕಾಸು ಅನ್ವಯಿಸಿದಂತೆ, ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಳೆಯುವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯವ್ಯಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ತಂತ್ರ. ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳ್ಳಿ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇವೇ:

ಉದ್ಯಮ (ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್) ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉದ್ಯಮ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಂಭವನೀಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ , ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು , ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು, ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮದ ಗ್ರಾಹಕರು , ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಿಕ , ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಭಾವಾಗಿದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳು , ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು  ಜನರು  ಹಾನಿ ಹಾನಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ , ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಪಾಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೂಳ್ಳ ಬೇಕು . ಯೋಜನೆಗಳು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ, ಕಾರ್ಯಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು , ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸಂಭಾವ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಾಲೋಚಕ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಅಪಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕಂಪಗಳು ರೀತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು.

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಪಾಯ ಮಾಹಿತಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂದುವರಿಕೆ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೇವಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಮಿತವಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯದ ಸಂವಹನ: ಅಪಾಯದ ಸಂವಹನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕೀರ್ಣ , ವಿಷಯಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಮಗ್ರ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ನಿರ್ಧಾರಕ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಅಪಾಯ ಸಂವಹನದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯ ಸಂವಹನಕಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೊರಗಿನ ಕೊಂಡಿಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

http://www.investopedia.com/terms/r/riskmanagement.asp https://www.theirm.org/about/risk-management.aspx http://www.businessdictionary.com/definition/risk-management.html Archived 2016-01-15 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. http://scu.edu.au/risk_management/index.php/8/ Archived 2016-01-23 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

http://economictimes.indiatimes.com/definition/risk-management http://www.metricstream.com/solutions/risk_management.htm http://pm4id.org/11/2/ Archived 2015-12-10 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.