ಅನನ್ಬಿಯಮ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಉಚಿತ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search

ಅನನ್ಬಿಯಮ್ ಮೂಲಧಾತು ಸಂಖ್ಯೆ -೧೧೨ಕ್ಕೆ "ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ" ಅಥವಾ IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ೧೯೯೬ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು.ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋದನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಧಾತುವಿಗೆ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಿಕೋಲಸ್ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕೋಪರ್ನಿಸಿಯಮ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಡಲಾಗಿದೆ.