ಅಗ್ನಿಚಯನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
Agnidhriyam.JPG

ಅತಿರಾತ್ರ ಅಗ್ನಿಚಯನ "ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ") (ಅಗ್ನಿಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪೇರಿಸುವಿಕೆ) ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಯಾದ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಶ್ರೌತ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಆಚರಣಾ ಶ್ರೇಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಚರಣೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿವರಣೆಗಳು ಯಜುರ್ವೇದ ಸಂಹಿತಗಳಲ್ಲಿ (ತೈತ್ತಿರೀಯ, ಕಠ, ವಾಜಸನೇಯಿ) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಕ್ಷಿಕ ದಾರಾ-ಪೂರ್ಣಾ-ಮಾಸಾ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅರ್ಪಣೆಗಳ ವಾಡಿಕೆಯು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಗ್ನಿಸ್ತೋಮ, ಸರಳ ಸೋಮ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒರ್ವನು ಅರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಗ್ನಿಸ್ತೋಮದ ನಂತರ, ಅವನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕ ಸೋಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಚಯನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಗ್ನಿಚಯನ ಕ್ರಿಯೆಗಳ್ಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ.

ಅಗ್ನಿಚಯನವು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ.