ಮೊದಲನೆಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಮೊದಲನೆಯ ಕೆಂಪೇ ಗೌಡ

ಯಲಹಂಕದ ಪಾಳೇಗಾರ
ಜನನ ಹಿರಿಯ ಕೆಂಪೇ ಗೌಡ
೧೫೧೦ AD
yalahanka
ನಿಧನ ೧೫೬೯ AD
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಕೆಂಪೇ ಗೌಡ
ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿರ್ಮಾತೃ
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕೆಂಪನಂಜೇ ಗೌಡ
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಗಿಡ್ಡೇ ಗೌಡ


ಮೊದಲನೆಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡನು (೧೫೧೩-೧೫೬೯) ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಂತವಾಗಿದ್ದ ಯಲಹಂಕದ ಪಾಳೇಗಾರನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ೧೫೩೭ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಅವನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬೆಂದಕಾಳೂರು ಎಂದು ಕರೆದನು. ನಂತರ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಅದನ್ನು Bangalore ಎಂದು ಕರೆದರು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು (Bengaluru) ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತದೆ.