ಕಮ್ಯೂನಿಸಮ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

Script errorಸಾಮ್ಯವಾದ (ಕಮ್ಮ್ಯೂನಿಸಮ್) ಒಂದು ರಾಜನೀತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ತೆ.