‍ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಮಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಮಗಳೆ0ದರೆ ,ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ, ಕೀಲಾರ ಹನಕೆರೆ, ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ,ಶೀನಿವಾಸಪುರ ,ಮಂಗ್ಲ, ಸಂತೆಕಸಲ್ಗರೆ, ಕೊತ್ತತಿ, ಬುತನಾಹೊಸೂರು ,ಕೊತ್ತತ್ತಿ ,ಶಿವಳ್ಳಿ, ತಗ್ಗಳ್ಳಿ, ದುದ್ದ, ಹೊಳಲು, ಮು೦ತಾದ ಸುಮಾರು ೫೦೦ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಮ೦ಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಳಗೊ೦ಡಿದೆ.


ಇದೊಂದು ತುಣುಕು ಲೇಖನ. ನೀವು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು.