ಹೂಡುವಳಿ ಘಟಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು 'ಹೂಡುವಳಿ ಘಟಕ' ದ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತೆವೆ. ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡುವಳಿ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಕೀಲಿ ಮಣೆ(ಕೀ-ಬೋರ್ಡ್), ಕ್ಯೆ-ಇಲಿ, ಕಾರ್ಡ್ ಒದುಗ ಮುಂತಾದುವು.