ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಹೂಡುವಳಿ ಘಟಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು 'ಹೂಡುವಳಿ ಘಟಕ' ದ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತೆವೆ. ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡುವಳಿ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಕೀಲಿ ಮಣೆ(ಕೀ-ಬೋರ್ಡ್), ಕ್ಯೆ-ಇಲಿ, ಕಾರ್ಡ್ ಒದುಗ ಮುಂತಾದುವು.