ಹಿಂದೂ ಪ್ರತಿಮಾಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಶ್ರೀಚಕ್ರ

ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು, ಹಿಂದೂ ಪ್ರತಿಮಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಮಾರೂಪದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವು ಪ್ರದೇಶ, ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಪಂಥದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಓಂನಂತಹ ಇತರವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅನನ್ಯ ನಿರೂಪಣೆಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.