ಸದಸ್ಯ:VELANKANNI REENA D REENA/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
REENA.png

ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೇಲಂಕನ್ನಿ ರೀನಾ . ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ದಿವ್ಯನಾಧನ್ , ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಸಸಾವರಿಯಮಲ್ , ನನ್ನ ತಯಿ ಮನೆ ಪತ್ನಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಉದ್ಯೊಗಿ. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಹೆಸರು ಫೆಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜನ್ಮ ದಿನಾನಕಾ ೨೦/೦೮/೨೦೦೦ . ನನ್ನ ಹೋಟು ಹೋರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮದುರೈ

Image1.Christuniversity.jpg

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ

ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ ಹವರ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲೇಜಿನ - ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು]೦. ಪ್ರಸ್ತುತ ನನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ನನಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು,ಕನ್ನಡ,ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತು ಲೇಕಾದಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ನನ್ನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಯೇಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಗುರಿ

ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಒಂದು ಒಲೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಸೆ. ನನ್ನ ಭಾಲ್ಯದ ದಿನ ನನ್ನಗೆ ಬಹಳ ನೆನಪ್ಪಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹ್ರ್ದಯದಿಂದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನನ್ನ ಶಲೆಯಿಂದ ಸಾಕ ಉ ಸ್ನೆಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆವೆ , ಉತ್ತರ ಭರತದ ದಯಾಗೆ ನಾನು ಇಸ್ತಾಪದುತ್ತೆನೆ, ನನು ನ್ರ್ತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಡಲು ಇಸ್ತಾಪಡುತ್ತೆನೆ,ಇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಇಸ್ತಾವೆಂದರೆ ದೆಲ್ಹಿ.ಗೈತಗೌ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ವಿಅಯವಗಿದೆ. ನನ್ನ ಇಅಪೌವ ಗುಲಬಿ ಬದ್ದಗಿದೆ.ನನಗೆ ಬಂಗಲುರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ರುವಕ್ಕೆ ಇಶ್ತ. ಂಘ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವದ ಸ್ಥಲ . ಮಹನ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ವ್ಯತಿಯು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ. ಸೆನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ನಾನು ಇಸ್ತಪಡುತ್ತೆನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಎನ್ಸಿಸಿ ಕ್ಯಡೆಟ್ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ದೆಸಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾನ್ ಇಸ್ತಪಡುತ್ತೆನೆ. ನಾನ್ ಯಾವಾಗಲು ಗೆಲ್ಲುವ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಆಡಲು ಇತಪಡುತ್ತೆನೆ , ನಾನುಲ ಬಾಲ್ಯ್ ಸ್ನೆಹಿತಒಂದಿಗೆ ನಾನು ಇರಲು ಇತಪಡುತ್ತೆನೆ . ನನ ಅತ್ಯುತಮ ಸ್ಮರನಿಯ ದಿನ ನನ ಜಮದಿನ ,ಇದು ನನಗೆ ಸಂತೊಸವನ್ನು ನಿದಡುತ್ತದೆ. ನನ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಸವದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮ್ ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೆಹಿತರನ್ನು ನಾನು ಸಂತೊಸವಾಗಿಡುವಂತೆ ಮಡುತದೆ.ನಾನು ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಲು ಇಸ್ತಪಡುತ್ತೆನೆ. ನ್ನನು ಕೊಲಿ ಇಸ್ತಪಡುತ್ತೆನೆ . ನಾನು ತಯಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೇರಿ ಇಸ್ತಪದುತ್ತೆನೆ ನಾನು ಜಿನ್ಸ್ ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಯಿಕ ಎಂದು ನಾನು ತತ್ವಸತ್ರವನ್ನು ಒದಳು ಇಸ್ತಪಡುತ್ತೆನೆ.