ಸದಸ್ಯ:Praveenm53/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಪ್ರೊ

ಫೆಸರ್. ಫಿಲಿಪ್ ಕೋಟ್ಲರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದರೆ “ಅದು ವಿಂಗಡಣೆ, ಯೋಜನೆ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ತರಲು ಬಗ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭ. ಇದು ದತ್ತು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಮನ್ವಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಬೆಲೆ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ.”[೧]

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ

ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಫಿಲಿಪ್ ಕೋಟ್ಲರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ ಎಂದರೆ “ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನು ಗ್ರಾಹಕರ ಏಕರೂಪದ ಉಪ ವಿಭಗಳಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅ ಯಾವುದೇ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊಹಿಸುವಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಿಶ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು.”

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ಭಾಗಗಳು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬೇಕು
 2. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
 3. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಇರಬೇಕು
 4. ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಭಾಗಗಳು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗೀಕರಣ ಮಟ್ಟ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಭೌಗೋಳಿಕ ವರ್ತನೆಗಳು ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾರ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿನ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ ಆ ರೀತಿಯ. ನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರೂಪಿಸುವ ಕೆಲವು ವಿಶಾಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ ಆ ಮಟ್ಟ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಗುಂಪುಗಳು. ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾರಾಟಗಾರಿಕೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾದ.


ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಆದರೆ ಇದು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಯಸಿದೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಏಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ಗಮನ ಇದು ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಇದು ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಮಟ್ಟ

ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ:, ಅವರು ಗುರುತಿಸಲು ಇದರಿಂದ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಿ.
 2. ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು: ಭಾಗ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದಾದ ಇರಬೇಕು.
 3. ಸುಸ್ಥಿರ: ಖಂಡಗಳನ್ನು ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇರಬೇಕು.
 4. ಅನನ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಿಶ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು.
 5. ಬಾಳಿಕೆ: ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಇರಬೇಕು.
 6. ಏಕರೂಪವಾದ: ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಏಕರೂಪದ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯವುಳ್ಳ ಎಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗೀಕರಣ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಏಕರೂಪದ ಆಯ್ಕೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವುದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಭಜನೆ ತೋರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಸರಿಸುಮಾರು ಅದೇ ಆದ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.


ಚದುರಿಹೋದ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅವಕಾಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಹರಡುವುದು. ಇಂತಹ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೂರೈಸಲು ಆ ಮೊದಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಇಂತಹ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ. ಎರಡೂ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಎರಡನೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಮೊದಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಪೈಪೋಟಿ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು ಇದು ಆ ಮೂಲೆಗೆ ಬಳಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಪೂರೈಸಲು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇರಬಹುದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

===ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು===ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಮೂಹಗಳ ರಿವೀಲ್ಡ್. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಗ್ರಾಹಕರ ಪೂರೈಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೊಡ್ಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಇರಿಸಬಹುದು.

 1. link = Philip Kotler, Philip. (2006). Marketing Management, 12th ed.:). Pearson Prentice Hall. ISBN 0-13-145757-8. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)