ಸದಸ್ಯ:Muni129

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

[೧]ಆದಾಯ ಹೇಳಿಕೆ

ಆದಾಯ ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಖಾತೆ ಒಂದು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಹೇಳಿಕ,ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದ ಹೇಳಿಕೆ,

ಆದಾಯ ಹೇಳಿಕೆ

,[೨], ಆದಾಯ ದಾಖಲೆಯ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸಹ (ಹಣ ಖರ್ಚು ಮೊದಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ, ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ "ಟಾಪ್ ಲೈನ್" ಎಂದು) ಹೇಗೆ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ (ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ "ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ" ಅಥವಾ "ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್") ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆದಾಯ ಹೇಳಿಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದಾರರ ತೋರಿಸುವುದು.ಆದಾಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಇದು (ನಗದು ಹರಿವು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ) ಸಮಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಆಯವ್ಯಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆದಾಯ ಹೇಳಿಕೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು.ಬದಲಿಗೆ, ಅವರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ, ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಮುಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಖರ್ಚು ಹಣವನ್ನು ದಾನಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಧಾನ

     ಆದಾಯ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಏಕ ಹಂತ ಆದಾಯ ಹೇಳಿಕೆ ಆದಾಯ ಮೊತ್ತದ ಮತ್ತು ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಹುಡುಕಲು ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಳೆದಾಗ, ಸರಳವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಸಂಕೀರ್ಣ ಬಹು ಹಂತ ಆದಾಯದ ಹೇಳಿಕೆ (ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ) ಒಟ್ಟು ಲಾಭ ಆರಂಭಗೊಂಡು, ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಪಡೆಯುವ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಇದು ನಂತರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು, ಒಟ್ಟು ಲಾಭದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಆದಾಯ ಸೇರಿಸುವ ಇತರೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ.ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಆದಾಯ ಜೋಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಅಂತಿಮ ಹಂತದ, ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾಲ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆದಾಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು

ಆದಾಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು [ಮೂಲವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು]ಆದಾಯದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತರು ಉದ್ಯಮದ ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ವರದಿಯ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ನಗದು ಹರಿವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಆದಾಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯು ಹಲವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಮಾಪನ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಟಂಗಳನ್ನು ವರದಿ ಇಲ್ಲ (ಉದಾ., ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ). ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ (ಉದಾ., ಪಟ್ಟಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಲು FIFO ಅಥವಾ

LIFO

ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವುದು).ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ತೀರ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ (ಉದಾ., ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚವು ಅಂದಾಜು ಉಪಯುಕ್ತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ).

  1. "ಆದಾಯ ಹೇಳಿಕೆ". Retrieved 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2019. Check date values in: |accessdate= (help)
  2. "ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ". Retrieved 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2019. Check date values in: |accessdate= (help)