ಸದಸ್ಯ:Madhu1610561/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಅರಿಸ್ಟಾರ್ಕಸ್ನು ಭೌತಿಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಣಿತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಂದು ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ಇವೆ.ಪ್ರ.ಶ.ಪು.ಸು.೩೧೦-೨೫೦. ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದ (ಸೇಮೋಸ್ನ) ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ. ಅರ್ಧಗೋಳಾಕಾರದ ನೆರಳುಗಡಿಯಾರವನ್ನು (ಸನ್ ಡಯಲ್) ರೂಪಿಸಿದ. ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಭೂಮಿ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿದವ ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇವುಗಳ ದೂರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳೆದ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ೩೬೫ ೧/೪ ದಿವಸಗಳೆಂಬುದು ಕೇವಲ ಸರಿಸುಮಾರಾದ ಅವಧಿಯೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸದ ೧/೧೬೨೩ ರಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂಬು ದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ. ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಹೇಳನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ. ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳ ತರುವಾಯ ಆತನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿತು. [೧]

ಜನನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅರಿಸ್ಟಾರ್ಕಸ್

ಅರಿಸ್ಟಾರ್ಕಸ್ ಅನ್ನು ಸಮೋಸ್ನ ಗ್ರೀಕ್ ನ ವಿಜ್ನಾನಿ. ಕ್ರಿ.ಪೂ.ಸಿ ೩೧೦-೨೩೦ ಇವರ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಹಾಂಡದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ತಿಳಿದು ಬಂದ ಮಾದರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇವರು ಪುರಾತನದ ಗ್ರೀಕ್ ನ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ನಾನಿ ಮತ್ತು ಗಣಿತಜ್ನ ಆಗಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಜನರು (ಸೌರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ) ಅವರು ಕೊಟ್ರಾನ್ ಪಿಲಿಲಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಕಿಯೆಂದು ಜನರು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯನಂತಹ ಕೆಲವು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರ ಖಗೋಳ ಸಲಹೆಗಳು ಆಗಾಗ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಟಾಲೆಮಿ ತಪ್ಪು ಭೂಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಅರಿಸ್ಟಾರ್ಕಸ್ ಅನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರಿಸ್ಟರ್ಕಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಅಂತರವನ್ನು ಭೂಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವದೃಷ್ಟೀಕೋನವನ್ನುಆಧರಿಸಿದೆ. [೨]

ಸಾಧನೆಇತಿಹಾಸ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ವ್ಯಾಸ ಕಂಸದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕೋನ ಸ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕನರ್ ೨ ಡಿಗ್ರಿ. ಆದರೆ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರಿಸ್ಟರ್ಕಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ ೦.೫೩ ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರ್ಧ ಪದವಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.ಅರಿಸ್ಟಾರ್ಕಸನು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ (ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ಚಂದ್ರ) ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ಕೋನ ೮೭ ಡಿಗ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅರಿಸ್ಟಾಕಸನು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ರೇಖಾಗಣಿತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅರಿಸ್ಟಾರ್ಕಸನು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ೧೮ ಮತ್ತು ೨೦ ಬಾರಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.ಕ್ರಿ.ಶ ೧೬೦೦ರಲ್ಲಿ ಅರಿಸ್ಟಾಕಸನು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸಮಾನ ಸ್ಪಷ್ಟದಿಂದ ಕೋನೀಯ ಗಾತ್ರಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ದೂರದ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ೧೮ ಮತ್ತು ೨೦ ಬಾರಿ ವ್ಯಾಸದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.ಅವರು ಮುಂದೆ ಇತರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಗೋಳ ಎಂದು ಬಾವಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸೂರ್ಯಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮೊದಲು,ಉಪಲಬ್ಡವಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ಅವರು ತೀಪ್ಪು ವ್ಯಾಸ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ೩೦೦ ಬಾರಿ ಸಂಪುಟ ಸೂರ್ಯನ ಪರಿಮಾಣ ಅಂದಾಜು ಸಮಾರು ೭ ಬಾರಿ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಗಾತ್ರಗಳು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಅರ್ಧ ಅಂತರ(ಸೂರ್ಯನ ಸ್ವಾಬಾವಿಕ ವ್ಯಾಸ ಸುಮಾರು ೩೦೦ ಬಾರಿ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ), ಸೌರ ಪರಿಮಾಣ ಭೂಮಿಯ ೧೩೦೦೦೦೦ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ,ನಾವು ಯಾವುದೀ ನಿಜವಾದ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ತೀಪ್ಪು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾದೀಶರ್ ತೀಪ್ಪು ಸಹ ಅವಿರೊದ, ಸೂರ್ಯನ ಭೂಮಿಯ ಉಪಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಟ್ರಬ್ಯೂನಲ್ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ದಾಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎರಡೂ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಖಂಡಿಸಿದರು ಅರಿಸ್ಟಾರ್ಕಸನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನ ಭೂಮಿಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಸ್ಟಾರ್ಕಸನ್ನು  ಸೌರಮಂಡಲದ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನು ಇರಿಸಲು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೆನೆ, ಹಾಗೂ ಅವರು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು,           

==ಸಾಧನೆಗಳು== ಸೂರ್ಯನಸುತ್ತ ವರ್ತುಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತಿರುವಂತೆ ತಿರುಗುವ ಗ್ರಹಗಳು ಬ್ರಹಾಂಡದ ಒಂದು ಮಾದರಿ,ಅರಿಸ್ಟಾರ್ಕಸನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಗ್ರಾತ ಲೆಕ್ಕ ಮೊದಲ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ್ರರ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಅವರು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕೋನ, ಭೂಮಿಯ ಗಾತ್ರ ಅಂದಾಜು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಬಂದು ಬಲಕೋನ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ನ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ದೂರವಿದ್ದು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಪಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಇಂದು ಅರಿಸ್ಟಾರ್ಕಸ್ ಅನ್ನು ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಹೆಸರಾಂತ ಎಂದು ವಿಜ್ನಾನಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಕುಳಿಗೆ ತನ್ನ ಹಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ದ್ರೃಷ್ಟಿಕೋನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಚೀನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅರಿಸ್ಟಾರ್ಕಸ್ ಅನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಭಾವಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಅವರ ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸನ್ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮ್ರಮುಖ ಉಪಲಬ್ದ ಕೆಲಸ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಅಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಾಮಿತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಇತರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೋಲಾಕಾರದ ಮನೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿಯ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದ ಬಿ.ಸಿ ಒಂದು ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಫಲಿತಾ ತಂತ್ರಜ್ನಾನದ ಕೊರತೆ ಬಳಲಿತ್ತಿದ್ದರು ತನ್ನ ದಿನದ ಮಾಪನಗಳು ನಿಖರತೆಯ ಮೂಲಕ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅರಿಸ್ಟಾರ್ಕಸ್ ಅನ್ನು ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಅವರು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಎಂದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪೊಂತುಸ್ ಆಫ್ ಹೆರಾಕ್ಲಿಡೀಸ್ (ಸುಮಾರು ೩೮೮-೩೧೫ಬಿ) ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಪುಟಗಳು ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ) ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಅಂತರ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರೀಕ್ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆಯ್ದು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.ಹಿಪಾರ್ಕಸ್ ಈತ ಒಂದು ಸಮಕಾಲೀನ,ಹಿಪಾರ್ಕಸ್ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಮಹಾನ್ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ,ಆದರೆ ಅರಿಸ್ಟಾರ್ಕಸ್ನು ಸೂರ್ಯಕೇಂದ್ರಿತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೇಲೆ. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಗೋಚರ ಚಲನೆ ವೈಶಿಷ್ಟತೆಯಿರುವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೆಂಟರ್ ಭೂಮಿಯ ಚಲಿಸದ ಹೊಂದಿತ್ತು.ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ನಂತರದ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರಗಳು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿರುವ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಂದು ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕ "ಸ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕನರ್" ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ನಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅರಿಸ್ಟಾರ್ಕಸ್ನು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು 'ಕಲ್ಪನೆ ಭೂಮಿಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮಾದರಿಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ವಿವರಣೆಯೊಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಲಾಗಿದೆ,ಅರಿಸ್ಟಾರ್ಕಸ್ನು ಭೌತಿಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಣಿತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ತೊರಿಸಲಾಗಿದೆ,


<ಉಲ್ಲೇಖನಗಳು>

 1. https://spardhaloka.blogspot.com/2015_12_01_archive.html
 2. https://verify-www.com/siteinfo.php/kannascien.blogspot.fr