ಸದಸ್ಯ:Darshan darshu

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ದಶ೯ನ ಎಸ್ ನನ್ನ ಊರು ಚಿತ್ರದುಗ೯ ಕನ್ನಡ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಬಸವಣ ಕನ್ನಡ ಊ

ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೆಜು [http://ನ೦ದೀಪುರ

ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ ವಿವರ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಇ೦ಗ್ಲೀಷ
 • ಕನ್ನಡ
 • ಸಿ ಸ್
 • ಭೀ ಸ್ ಮ್
 • ಐ ಸಿ
 • ಸಿ ಸಿ

ಕನ್ನಡ ನಟರು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ದಶ೯ನ್
 • ಸುಧೀಫ್
 • ಯಶ್
 • ಅನ೦ದ

ಜಿಲ್ಲೇಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಗದಗ್
 • ಬೆಳಾಗವಿ
 • ಮೈಸರು
 • ಬೆ೦ಗಲೊರ