ಸದಸ್ಯ:Cool poo/sandbox

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಟಿ.ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನ್ರುತ್ಯಾಕಾರರು. ಇವರು ೧೩ ಮೇ ೧೯೧೮ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ, ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ದೇವದಾಸಿ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ನ್ರತಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲುಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿತರು. ಇವರು ೪ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲನೆಯ ಗುರು ಕಂಢಪ್ಪಪಿಳೈ. ಇವರು ೭ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಚಿಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸಾತನದಲ್ಲಿ ರಂಗಪ್ರವೇಷ ನೀಡಿದರು. ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶ್ೈಲಿಯನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಭಾರಿ ಕಲಕ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರಶಿಸಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ "ಅಭಿನಯದ ರಾಣಿ" ಎಂಬ ಬಿರುದು ದೊರೆತ್ತಿದೆ. ಇವರ ಕಲೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿತು. ಇವರ ಶ್ರುಂಗಾರ ಅಭಿನಯ ಬಹಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚಾರವಾದಂತೆ ನ್ೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು "ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಕ

ವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ, ಫಲಾಫಲಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ" ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ನಿಜವಾದ ಸಾಧಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೇ ೧೩ ಅವರ ಜನಿಸಿದ ದಿನ, ಆ ದಿನದಂದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒಲವಿರುವವರೆಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ನೆನಸುತ್ತಾರೆ.

ಮ್ಯುಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಡ್ರಾಸನಿಂದ 'ಸಂಗೀತ ಕಲಾನಿಧಿ'ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದ ಏಕ್ೈಕ ನ್ೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮವಿಭುಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ದೊರಕಿದೆ.

ನ್ರುತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ದೆವದಾಸಿ ಜನಂಗಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ ನ್ೃತ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರು ಅದನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಯಷ್ಟೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರದೇಯಾದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನ್ರಿಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದಲು ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ೃತ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಅವರ ಹಿಡಿ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಆದುನಿಕ ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂದರು. ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಆದುನಿಕ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೀಡಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಬ್ಬಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ ೧೦೦ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮ್ಮುಕ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿದ್ದಿದಾರೆ. ಈಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ನ್ೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನೇ ಮುಡಿಪ್ಪಾಗಿ ಇಟ್ಟದಕ್ಕು ಸ್ರಾತಕವಾಯಿತು. ಆಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹಾ ಕೊಡಗೆ ಎಂದು ಕಾಣ ಬಹುದು. ಆಕೆಯ ಇಚೆಯಂತೆ ಏಲ್ಲಾ ಕಾಲವಿದರು ನಮ್ಮ ಆದುನಿಕ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೀಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅವರು ಫಬರವರಿ ೯ ೧೯೮೪ ರಂದು ಮರಣ ಗೊಂಡರು. ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಕಲಾವಿದರು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಲೆಯ ದ್ೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ. ಇವರು ಮಾಡುವ ನ್ೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ೃತ್ತಕಿಂತ ಅಭಿನಯವೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನ್ೃತ್ಯ ಪ್ರದ್ರಶನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ಮುಟತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನರು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಾಗೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ದಿದು ರುಕ್ಮಿಣಿಮಿನಿದೇವಿ ಅರುಂದಾಲೆ. ಈ ದೇಶದ ಕಲೆಯನ್ನು ಹಬಿಸಲು ಜನಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲಾವಿದರು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೊಡುಗೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಹಿಡಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ. ಎಷ್ಟೋಂದು ಕಲಾವಿದರು ಇವರನ್ನು ಪುಜಿಸುತ್ತರೆ.

--ಉಲ್ಲೆಖಗಳು-- [[೧]]

--ಬಾಹ್ಯ ಉಲ್ಯಖಗಳು-- [[೨]] [[೩]] [[೪]]