ಸದಸ್ಯ:372shivanipoovaiah/WEP 2018-19 dec

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಉಚಿತ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search

A ಪಾಲುದಾರರು is an arrangement where parties, known as partners, agree to cooperate to advance their mutual interests. The partners in a partnership may be individuals, businesses, interest-based organizations, schools, governments or combinations. Organizations may partner to increase the likelihood of each achieving their mission and to amplify their reach. A partnership may result in issuing and holding equity or may be only governed by a contract.

History[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Partnerships have a long history; they were already in use in Medieval times in Europe and in the Middle East. In Europe, the partnerships contributed to the Commercial Revolution which started in the 13th century. In the 15th century the cities of the Hanseatic League, would mutually strengthen each other; a ship from Hamburg to Danzig would not only carry its own cargo but was also commissioned to transport freight for other members of the league. This practice not only saved time and money, but also constituted a first step toward partnership. This capacity to join forces in reciprocal services became a distinctive feature, and a long lasting success factor, of the Hanseatic team spirit.<ref>Beerbühl, Margrit Schulte (13 January 2012). "Networks of the Hanseatic League". EGO European History Online. Retrieved 22 September 2017.

ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಪತ್ರ ಸ್ವರೂಪ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Partnership-526413 1280.jpg

ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರು , ವ್ಯವಹಾರಿಗಳು, ಆಸಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮಿಶನ್ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪಾಲುದಾರರಾಗಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಈಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಡುವಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬಹುದು.ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ಪತ್ರವು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾಹಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಒಪ್ಪಂದಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Partnership Agreement Guidelines.pdf

ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಾಲುದಾರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ವಿವಾದಗಳು ಪಂಚಾಯ್ತಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಇದು ಬಲವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ನಿಗಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಾನ್ ಪಡೆಯುವುದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡುವುದು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಫರ್ಮ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದರಲ್ಲಿ ಜಿ. ಎಸ್ .ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ಐಇ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವುದು.ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂ. ೧೦೦/ - ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯ-ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಬೇಕು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರರು ಅವನ / ಅವಳ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಮೂಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಪತ್ರವು ಯಾವುದೇ ವಿವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯ, ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಲಿಖಿತ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ, ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಾಲುದಾರರ ಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯುಟಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭೀತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ೧೯೦೮ರ ಭಾರತೀಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಳವಾದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲದೆ ರಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸಾಧನವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದರರ್ಥ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.ಕಂಪೆನಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಎಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿವಾದದ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಪೇಪರ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರವು ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು.ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ರಚನೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.ಇದು ಪಾಲುದಾರರ ಪರಸ್ಪರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ.ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ವಿವಾದಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರದ ನೀತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಲೆಕಗಲ್ಲು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

[೧]</nowiki>


</ref> <ref>https://www.indiafilings.com/partnership-deed</ref>

  1. <ref>https://index.about.com/index?qsrc=999&qo=semQuery&ad=semD&o=35497&l=sem&askid=e63e5844-6f48-4734-a454-060732c9c983-0-ab_mse&q=what%20is%20partnership%20deed&dqi=partnership%20deed&am=exact&an=msn_s<nowiki>