ಸದಸ್ಯ:1810267archana/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಉಚಿತ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search
The law of bills of exchange Fleuron T140363-4.png

   

1 Anna - Cash Coupon of Princely State of Bundi.jpg


ವಿನಿಮಯದ ಮಸೂದೆ(ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನ):-[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿನಿಮಯದ ಮಸೂದೆ ಎನ್ನುವುದು ಲಿಖಿತ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ವಿನಿಮಯದ ಮಸೂದೆಗಳು ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ-ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೆಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹು.

ವಿನಿಮಯ ಮಸೂ‍ದಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ:-[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿನಿಮಯ ಮಸೂದೆಯ ವಗಾ೯ವಣೆ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿನಿಮಯ ಮಸೂದೆಯಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಪಕ್ಷ ಡ್ರಾಯಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಪಾವತಿಸುತಾರೆ. ಡ್ರಾಯರ್ ಎಂಬುದು ಪಾವತಿಸುವವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಡ್ರಾಯಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಡ್ರಾಯರ್ ವಿನಿಮಯದ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವವರೆಗು ಡ್ರಾಯರ್ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸುವವರು ಒಂದೇ ಘಟಕ.

ವಿನಿಮಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 90 ದಿನಗಳಂತಹ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ವಿನಿಮಯದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಡ್ರಾಯಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.

ವಿನಿಮಯದ ಮಸೂದೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಂತರದ ದಿನಾಂಕದ ಚೆಕ್‌ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿದರವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಪಾವತಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.

ವಿನಿಮಯ ಮಸೂದೆಯ ವಿಧಗಳು:-[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿನಿಮಯ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನೀಡಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೀಡಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಕರಡುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದರೆ, ವಿನಿಮಯ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸೈಟ್ ಬಿಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಟರ್ಮ್ ಬಿಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

         

ವಿನಿಮಯ ಮಸೂದೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:-[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

1. ಸಾಲಗಾರನು ತನ್ನ ಸಾಲಗಾರನ ಮೇಲೆ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧನ.
2. ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
3. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ,ಇನ್ನಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಡ್ರಾಯರ್‌ನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ , ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ   ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
4. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ತಯಾರಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
5. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ ಪಕ್ಷಗಳು:-[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

1. ಡ್ರಾಯರ್: ಬಿಲ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶ ನೀಡುವವನು ಡ್ರಾಯರ್.
2. ಡ್ರಾವೀ: ವಿನಿಮಯದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಥವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಡ್ರಾಯಿ ಎಂದು                       ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಪಾವತಿಸುವವರು: ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯರ್             ಆಗಿರಬಹುದು.


ಈಗ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ವಿನಿಮಯ ಮಸೂದೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ, ಇದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

1. ಹೋಲ್ಡರ್:- ವಿನಿಮಯ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು, ಬಿಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು               ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
2. ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು:- ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಾಲಗಾರ ಅಥವಾ ಡ್ರಾವೀ                     ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಲಗಾರ ಪರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.
3. ಅನುಮೋದಕ:- ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಕ ಎಂದು   ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
4.ಅನುಮೋದನೆ:- ವಿನಿಮಯದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಕ ಎಂದು   ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.


ವಿನಿಮಯದ ಮಸೂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:-[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

1.ಶೀರ್ಷಿಕೆ:- "ವಿನಿಮಯದ ಬಿಲ್" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಮೊತ್ತ:-   ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ, ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
3. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ:- ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ. ಒಂದು ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಿನಗಳೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು,            

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾಗಣೆ ಅಥವಾ ವಿತರಣೆಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ.
4. ಪಾವತಿಸುವವರು: - ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರನ್ನು (ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ವಿಳಾಸ) ಹೇಳುತ್ತದೆ.
5. ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ: - ಮಸೂದೆಯು ಅನನ್ಯ ಗುರುತಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
6. ಸಹಿ: - ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಡ್ರಾಯಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಸೂದೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.


-ವಿನಿಮಯದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಡ್ರಾಯಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ. ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪಾವತಿಸುವವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಗಾ೯ಯಿಸಲಾಗುತ್ತತದೆ.
-ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪಾವತಿಸುವವರು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿನಿಮಯ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಯಾಯಿತಿ ಆರಂಭಿಕ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
-ವಿನಿಮಯದ ಮಸೂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಸೂದೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್-ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ:-[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಜೋಸೆಫ್ ಅಲೆಕ್ಸ್‌ಗೆ ರೂ .1,00,000 ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಅಲೆಕ್ಸ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜೋಸೆಫ್ ಪೀಟರ್ನಿಂದ ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ರೂ. 1,00,000. ಈಗ, ಜೋಸೆಫ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು, ರೂ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪೀಟರ್‌ಗೆ 1,00,000 ರೂ. ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಪೀಟರ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.


ಉಲ್ಲಖಗಳು:-  [ಬದಲಾಯಿಸಿ]

<r>https://www.investopedia.com/terms/b/billofexchange.asp</r>

<r>https://businessjargons.com/bill-of-exchange.html</r>


ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Cascadia Wikimedians User Group - Balance sheet as of Dec 31, 2015.jpg

ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮತೋಲನಗಳ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಏಕಮಾತ್ರ ಮಾಲೀಕತ್ವ, ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ನಿಗಮ, ಖಾಸಗಿ ಸೀಮಿತ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಇಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಅದರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಶಾಟ್" ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಏಕೈಕ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎರಡು ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮುಖ್ಯ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ನಿವ್ವಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ,ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೈನಸ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನೋಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ಇಕ್ವಿಟಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಾ್ ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು "ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್" ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಯಸಿದರೂ ಸಹ, ಪ್ರತಿ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ,ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರತಿ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ರೀತಿ:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಪಗಳಿವೆ. ಅವು ವರದಿ ರೂಪ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ರೂಪ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸರಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಬೇರೆ ಸಮಯದ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ) ಒಂದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

೧.ವೈಯಕ್ತಿಕ:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವತ್ತುಗಳಾದ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಅಡಮಾನ ಸಾಲದಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಿತಿಮೀರಿದ, ಅಡಮಾನದಂತಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

೨.ಯುಎಸ್ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ತಿಗಳಾದ ನಗದು, ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನು, ಭೂಮಿ, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳಂತಹ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳಂತಹ ಅಮೂರ್ತ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಖಾತೆಗಳು, ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳಂತಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಖಾತರಿ ಕರಾರುಗಳಂತಹ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ಶೀಟ್‌ನ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಘಟಕಗಳ ರಚನೆ:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಘಟಕಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾಗ೯ಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ದೇಶ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು / ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಯುಎಸ್ಎದಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಳಸುವ ಮಾನದಂಡವು ಯು.ಎಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ತತ್ವಗಳಿಗೆ (ಜಿಎಎಪಿ) ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಫೆಡರಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ (FASAB) ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಫೆಡರಲ್ ಹಣಕಾಸು ವರದಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು (GAAP) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಖಾತೆ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾರಾಂಶ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು: ಸ್ವತ್ತುಗಳು ವ್ಯವಹಾರವು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ, ಉಪಕರಣಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಸ್ವತ್ತುಗಳು:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ, ಅದು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲದವುಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ತಿಗಳು: ಇವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ೧. ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಖಾತೆಗಳು.
೨. ನಗದು ಮತ್ತು ನಗದು ಸಮಾನ.
೩.ಇನ್ವೆಂಟರಿಗಳು.
೪. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಗದು, ಪೆಟ್ಟಿ ನಗದು, ನಗದು ಹಣ.
೫. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ವೆಚ್ಚಗಳು.
೬.ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಕಿ (ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯ) ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯ ಆದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
೭. ಸಾಲಕ್ಕೆ (ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಧಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ).

ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು (ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತುಗಳು)

ಇವುಗಳು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ೧.ಶಕ್ತಿ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ.
೨.ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ಆಸ್ತಿ.
೩. (ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳು, ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸದ್ಭಾವನೆ).
೪. ಹಣಕಾಸು ಸ್ವತ್ತುಗಳು (ಈಕ್ವಿಟಿ ವಿಧಾನ, ಖಾತೆಗಳ ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಮತ್ತು ನಗದು ಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಕರಾರುಗಳಂತಹವು.
೫. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಈಕ್ವಿಟಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
೬. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಅವು ಜೀವಂತ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಬೇರರ್ ಜೈವಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಸುಗ್ಗಿಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೇಬು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬೆಳೆದ ಸೇಬು ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬೆಳೆದ ಕುರಿಗಳು.
೭. ಸಾಲಕ್ಕೆ (ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣಕಾಸು ಅವಧಿ).

ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

೧. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಖಾತೆಗಳು.
೨. ಖಾತರಿ ಕರಾರುಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು (ಸಂಭವನೀಯ ಮತ್ತು ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು).
೩. ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು (ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳನ್ನು     ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ).
೪. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತುಗಳು.
೫. ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳು.
೬. ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾವತಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅರಿಯದ ಆದಾಯ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.
೭. ಸಾಲದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿಸಾಲಗಾರರ ಇಕ್ವಿಟಿ.

Balance general.jpg

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

<r>https://en.wikipedia.org/wiki/Balance_sheet</r> <r>https://www.investopedia.com/terms/b/balancesheet.asp</r>