ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚೆಪುಟ:VELANKANNI REENA D REENA

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
                                                                              ಎನ್‌ಪಿಎ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರೇನು

ಲಾಭರಹಿತ ಆಸ್ತಿ (ಎನ್‌ಪಿಎ) ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಮುಂಗಡಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸಲು ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳು ತಡವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಹೋದಾಗ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಲದಾತನು ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುರಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರನು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಸಾಲವು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿ ಸಾಲದಾತನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು (ಎನ್‌ಪಿಎ) ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎನ್‌ಪಿಎಗಳು ಸಾಲಗಾರನ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀರುತ್ತವೆ; ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎನ್‌ಪಿಎಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಸಾಲದಾತರು ತಮ್ಮ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು. ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಎನ್‌ಪಿಎಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆಸ್ತಿ, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಸಾಲದಾತರು ತಮ್ಮ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾವತಿಸದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಂತರ, ಸಾಲದಾತನು ಸಾಲಗಾರನನ್ನು ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ದಿವಾಳಿಯಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಸಾಲಗಾರನು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲವೆಂದು ಬರೆದು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, 90 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಲ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಸಾಲವನ್ನು ನಿರುಪಯುಕ್ತವೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 90 ದಿನಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಲದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕಳೆದ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಅವಧಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಪಿಎ ಪರಿಣಾಮ

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ, ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿವು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ವಾಹನವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಲು ಇಂಧನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಪಿಎi ಪರಿಣಾಮ

ಎನ್‌ಪಿಎಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರೈತರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮನೆ, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ.

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಮೊತ್ತದ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಎನ್‌ಪಿಎ ಪ್ರಭಾವವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಮೊತ್ತವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ವಿಧಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭರಹಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಟರ್ಮ್ ಸಾಲಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಇತರ ರೀತಿಯ ಲಾಭರಹಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳೂ ಇವೆ. ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಗದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ಒಡಿ / ಸಿಸಿ) ಖಾತೆಗಳು 90 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬೆಳೆ / ಸುಗ್ಗಿಯ for ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಂತು ಪಾವತಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಾವತಿ 90 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿ ಮೀರಿದೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು

ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ಉಪ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಸ್ವತ್ತುಗಳು. ಉಪ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರೆ 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಎನ್‌ಪಿಎ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ವತ್ತು. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಆಸ್ತಿ 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಷ್ಟದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಷ್ಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾವತಿಸದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ

ವಿಶೇಷ ಪರಿಗಣನೆಗಳು

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಲವು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಸಾಲದಾತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಾಲದಾತರು ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಲು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರನ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಂದ ಮೇಲಾಧಾರಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಸಾಲದಾತರು ಮೇಲಾಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸಾಲದಾತರು ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು, ಇದು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಅಸಲುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಡೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದು. ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಇಕ್ವಿಟಿಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ, ಮೂಲ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಉಪಾಯವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕಡಿದಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಲದಾತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಇತರ ಚೇತರಿಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.