ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಂಡವಾಳ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಂಡವಾಳದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಂಡವಾಳದ ರಚನೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ 'ರಚನೆ' ಆಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ $ 20 ಶತಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ $ 80 ಬಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ 20% ಇಕ್ವಿಟಿ-ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು 80% ಸಾಲದ ಹಣದ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಸಾಲದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುಪಾತ, ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ 80%, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹತೋಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಬಂಡವಾಳದ ರಚನೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಮೂಲಗಳು ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು (ಅಥವಾ ಹಾಕಿದೆ) ಅನುಪಾತಗಳು ಸಾಲ (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಬಾಂಡುಗಳನ್ನು ಎರಡೂ) ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದು ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತ ರೀತಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂಶಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಅಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇವಲ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೂ ಫ್ರಾಂಕೊ ಮೊಡಿಗ್ಲಿಯನಿ ಮತ್ತು ಮೆರ್ಟನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಮೊಡಿಗ್ಲಿಯನಿ-ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಂಡವಾಳದ ರಚನೆ ಆಧುನಿಕ ಚಿಂತನೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. ಪ್ರಮೇಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಏಕೆ ನೈಜ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವ ಬೇಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ದಿವಾಳಿತನದ ವೆಚ್ಚ, ಸಂಸ್ಥೆ ವೆಚ್ಚ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಅಸಮಾನತೆಯ ಸೇರಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು: ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ನಂತರ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬಂಡವಾಳದ ರಚನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಡಲು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.