ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರೀಕ್ಷಣಂ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರೀಕ್ಷಣಂ
ದೇಶಭಾರತ
ಭಾಷೆಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಾಶಕರುಕಾವ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು