ಶ್ಚುತ್ವ ಸಂಧಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

'' ಕಾರ '' ವಗಾ೯ಕ್ಷರಗಳಿಗೆ '' ಕಾರ '' ವಗಾ೯ಕ್ಷರಗಳು ಪರವಾದಾಗ '' ಕಾರಕ್ಕೆ '' ಕಾರವೂ '' ವಗ೯ಕ್ಕೆ '' ವಗ೯ವೂ ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಉದಾ:-

  • ಮನಸ್+ಶುದ್ದಿ = ಮನಶುದ್ಧಿ
  • ಜಗತ್+ಜ್ಯೋತಿ = ಜಗಜ್ಯೋತಿ
  • ಸತ್ + ಜನ = ಸಜ್ಜನ

ಉಲ್ಲೇಖ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಾದ ಲೇಖನ